Застрахователни услуги

Zastrahovam.com

 
Застрахователният брокер Zastrahovam.com извършва консултации и пълно застрахователно обслужване на физически и юридически лица.

Избор на най-добър застраховател

Ние предлагаме продуктите на всички лицензирани в България застрахователни компании. Това ни дава възможност да изберем най-доброто за вас и да ви предложим най-изгодния застрахователен договор.

Консултациии и застрахователно обслужване – безплатно

Услугите, обслужването и консултациите са безплатни за вас. Застрахвателен брокер Zastrahovam.com финансира своята дейност единствено и само от комисионните от застрахователните премии, т.е. получава възнаграждението си от застрахователната компания.

Zastrahovam.com

Ако решите да сключите директен договор със застрахователната компания, вие ще заплатите същата цена, официално обявена в тарифите на компанията, но вече няма да имате надеждния и сигурен партньор – застрахователен брокер Zastrahovam.com

Надеждно и навременно обслужване на щети

При възникване на застрахователно събитие експертите на Zastrahovam.com ще ви представляват и ще защитят вашия интерес по най-добрия начин пред застрахователната компания.

Zastrahovam.com

Ние ще спестим вашето ценно време и ще улесним изплащането на обезщетението, като ви представляваме при заявяването на щетата, следим за всички срокове при изплащането на обезщетението, консултираме ви за най-добрия вариант на ликвидация, както и завсички подробности, свързани с вашето обезщетение.

Сключване на договор при максимално добри условия за вас

При договарянето на застрахователната полица ние ще изискваме най-добрите отстъпки от тарифата на застрахователя за вас. При необходимост ще договорим и специални условия със застрахователя, за да отговорим най-пълно на вашите изисквания.

Професионален анализ и оценка на риска

Ние изготвяме анализ на рисковите ситуации, свързани с вас или вашето имущество и ви предлагаме най-добрия за целта застрахователен продукт. С пълната информация, с която разполагаме, сме в състояние да изберем и договорим застраховка с най-добър баланс и покритие за вас, като оптимизираме застрахователните ви покрития.

Застрахователни услуги