АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВКИ

Автомобилното застраховане включва няколко вида застраховки, които в зависимост от предмета на застраховане биват задължителни и доброволни. На българския застрахователен пазар се предлагат най-общо следните автомобилни застраховки:

Застраховка „Каско на моторна превозно средство“

е предназначена за застраховането на сухопътни МПС, ремаркета и полуремаркета срещу пълна загуба или частична щета, вследствие на настъпили застрахователни събития по покрити рискове. Последните се посочват, според желанията на застрахования, конкретно в клаузите и разширенията на подписаната застрахователна полица. Застраховка Каско може да бъде за валидна за територията на България или за територията на Европа. Още за застраховка „Каско на МПС“

Застраховката „Каско на МПС“ е доброволна

и осигурява покритие за автомобила срещу различни рискове като пожар, природни бедствия, кражба на автомобила или монтирано в него оборудване, авария вследствие сблъскване с друг автомобил или предмет на пътя и др.

Автомобилът, използван за работа или удоволствие, е свързан с неподозирани рискове и отговорности. Затова автомобилните застраховки са не по-малко необходими от самия автомобил.

Застраховка „Гражданска отговорност на собствениците и водачите на МПС“

или придобилата популярност „гражданска“ е задължителна застраховка, според законодателството на Република България. Нейното прилагане е наложено с Директиви на Европейския Съюз и има социален характер. Застраховка „Гражданска отговорност“ има две основни функции: гарантират се интересите на потърпевшите при пътно-транспортните произшествия за претърпените материални и нематериални загуби и предпазва причинителя на вредите от директните претенции на увреденото лице, а също така и от възможните регресни искове на застрахователя на пострадалото лице. Още за застраховка „Гражданска отговорност“

Застраховка“Зелена Карта“

ще Ви е необходима ако преминавате през страни от бивша Югославия, Турция, Албания и др., които са подписали Международното споразумение „Зелена карта“. Тъй като България е вече член на Европейския съюз, то нашата застраховка „Гражданска отговорност? има валидност за всички страни членки на Европейския съюз. Още за застраховка „Зелена карта“

Застраховка“Автоасистанс“

се явява като допълнение към застраховка автокаско. Тя премахва някои лимити в нея, като например ограничението на километрите за безплатна пътна помощ. Покритието може да се разпростре и на територията на Европа, не ограничава броя на повикванията, значително разширява помощите и услугите свързани с евентулни пътно-транспортни произшествия. Още за застраховка „Автоасистанс“

Застраховка „Злополука на лицата в МПС“

има за предмет здравето, живота и телесната цялост на пътниците и водача на МПС. Тя обхваща както самото движение на превозното средство, така и качването и слизането в/от него. Тя гарантира на собственика на автомобила, че ще има възмездие за пътниците в този автомобил, в случай че някои от тях претърпят неимуществена вреда. Тази застраховка има две разновидности – едната е задължителна, когато автомобила се ползва за обществен превоз, другата е доброволна – когато автомобилът се използва за лични или служебни нужди. Още за застраховка „Злополука на лицата в МПС“автомобилни застраховки

Zastrahovam.com предлага богато разнообразие от застраховки за Вашия автомобил, за ползващите го лица и за отговорностите, произтичащи от неговата употреба.автомобилни застраховки