КОРПОРАТИВНО / БИЗНЕС ЗАСТРАХОВАНЕ

КОРПОРАТИВНО / БИЗНЕС ЗАСТРАХОВАНЕ ;

Дейността на копоративния бизнес е важно да бъде обезпечена от адекватно застрахователно покритие, отговарящо на специфичните изисквания на бранша. Стандартно се застрахова:
– сграден фонд, машини и оборудване, електронна техника, стоки на склад, готова продукция, материали, офис-обзавеждане и техника, съответно със застраховки „Имущество“ – „Индустриален пожар“,“Всички рискове“, „Щети на имущество“, „Авария на машини“, „Прекъсване на дейността“, „Застраховка на „Елекронна техника“
– автомобилен парк – застраховки „Гражданска отговорност“, „Автокаско“, „Автоасистанс“, „Злополука на местата“
– животът и здравето на служителите, работниците и ръководството – „Злополука“, „Рискова Живот“, Спестовна „Живот“, Задължителна „Трудова злополука“, „Здравно застраховане“
– отговорността на фирмата – „Професионална“ и „Обща гражданска отговорност“, „Отговорност на работодателя“,“Отговорностнапродукта“
– стоки на път („Карго“), при превозвачи – „Отговорност на превозвач“

Не е тайна, че хората в България имат ниска застрахователна култура. Факт е, че повечето хора и фирми сключват основно задължителните видове застраховки. Останалият минимален процент от тях, които се досещат за съществуването и на другите видове застраховки, са единствено тези, които вече са се опарили веднъж от липсата им в необходимия момент.

Мислейки за вашия бизнес и как той да бъде по-устойчив и печеливш, застрахователните компании предлагат индивидуални финансови консултации, както и постоянна информираност за промените в застрахователния пазар.
Как да инвестирате в застрахователен продукт, за да направите бизнеса си още по-печеливш, можете да разберете, като се свържете с нас: