ремаркета

  Съгласно чл.481, ал.2, т.3 от новия Кодекс за застраховането, не се смятат за МПС, ремаркета категория О1 – до 750 кг по Наредба №60/2009 г. И съответно за тях не е задължително издаването на застраховка „Гражданска отговорност“.

ремаркета

  Чл. 479.

(1) Вреди, нанесени от ремарке по чл. 481, ал. 1, изречение второ и ал. 2, т. 3, което е свързано с моторно превозно средство и е функционално зависимо от това моторно превозно средство по време на движение, и/или когато то се е откачило по време на движение, се покриват от застрахователя по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, свързана с притежаването и ползването на теглещото моторно превозно средство.

(2) Вреди, нанесени от ремарке, което не е свързано с моторно превозно средство и не е функционално зависимо от моторно превозно средство, не е било в движение, както и при самозадвижване, се покриват от застрахователя по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, свързана с притежаването и ползването на ремаркето. Действие на договора за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

  При сключване на застраховка „Гражданска отговорност“, на автомобили с транзитни номера, е задължително издаването на сертификат „Зелена карта“, като за същия не се събира такса или премия и се издава за срока на талона. · В случай, че МПС е нов внос и няма държавен регистрационен номер, сертификат „Зелена карта“ се издава след предоставяне на Свидетелство за регистрация и след регистриране на анекс за смяна на номер, което съгласно декларацията към застраховката, клиентът е задължен да направи в 7-дневен срок след регистрацията на МПС.

  С новите промени в Кодекса на застраховането Гаранционният фонд ще изпраща списък с автомобилите, които нямат „Гражданска отговорност“ всеки петък на МВР и оттам ще ги заличават служебно.

  Досега Гаранционният фонд е свързан със застрахователните компании и изпращаше писма на лицата, които не са си платили застраховка „Гражданска отговорност”. И ги подсещаше да си направят такава. След 1 януари 2016 според промените в застрахователния кодекс Гаранционният фонд се задължава да подсеща отново с писма. След тяхното получаване в 14-дневен срок, ако водачът не направи застраховката, МВР ще заличава служебно регистрацията на автомобилите им.ремаркета

 Промените в застрахователния кодекс се направиха с цел да се предотврати източването на Гаранционния фонд. Мотивите на МВР се състоят в това, че има над 100 хиляди автомобила. Които се карат в Румъния и се регистрират в България. Заради това, че в България данъците са по-ниски, тези автомобили не сключват такава застраховка. Освен тях 200 хиляди автомобила с българска регистрация се карат в Испания и Италия (вкл. Румъния) от чужди водачи. В случаите, в които с тези автомобили се случи инцидент, се налага Гаранционният фонд да изплаща обезщетенията. Всеизвестно е, че той събира по 10 лева от всяка застраховка „Гражданска отговорност”.

SERVIZKO.COM                              NADYAGROUP.COM