Застраховка на имот-Застраховането на жилището и домашното имущество

Застраховка на имот-Застраховането на жилището-домашното-имущество

Застраховане на имот

Застраховка на имот-Застраховането на жилището-домашното-имущество

Застраховането на жилището и домашното #имущество е нещо, което рядко намира място в бюджета на българското семейство. Малко от нас се замислят за евентуалните рискове и необходимостта да заделим средства за #застраховката на дома.

Природни бедствия, аварии, пожар, кражба с взлом са рискове, които не трябва да пренебрегваме, защото опасността да останем без подслон е реална.

Има страни, в които застраховането на жилищата срещу природни бедствия е задължително.
У нас повечето застраховани жилища са тези, закупени срещу ипотечен кредит. Банката кредитор сама #застрахова недвижимото #имущество.

Когато решите да се застраховате-имущество


В момента на пазара се предлагат имуществени застраховки с различни комбинации от покрити рискове и варианти за определяне на цената.

Основните застраховки, които се предлагат са – Стандартни имуществена застраховка, Стандартна с възможност за закупуване на допълнително покритие и Застраховка при която лимитът на отговорност е равен на действителната стойност на застрахованото имущество.

Стандартна застраховка


При този тип застраховка, компаниите подготвят няколко или само един пакет от покрити рискове, които са с фиксирана цена и в повечето случаи покриват рискове от пожар, експлозия, авария, кражба, вандализъм и някои природни бедствия.

Допълнително покритие-Застраховка на имот-домашното


За по-голяма сигурност, компаниите предлагат #застраховки, позволяващи към стандартния пакет да бъдат включени и по-специфични рискове, които се заплащат отделно от пакета със стандартни покрития.
Това са рискове от – земетресение, гражданска отговорност към трети лица, загуби на доход от наем и др.

При стандартните застраховки и тези с допълнително покритие има определен лимити за щетите.
Този лимит се определя при сключване на застраховката като сумите, които ще получите при възникване на събитие се определят от компанията #застраховател.

По-ниската цена на тези пакети ги прави достъпни и предпочитани, но не трябва да се забравя че те осигуряват минимална защита на собствениците.
При тях сумите които получавате при възникване на събитие често се разминават с действителните загуби.

Лимитът на отговорност е равен на действителната стойност на #застрахованото-Застраховането на жилището

#имущество
При този тип застраховки клиентите сами определят стойноста на имуществото си. А при настъпване на #застрахователно събитие компанията проверява дали застрахователната сума в договора отговаря на действителната стойност.

Добре е да се консултирате с специализирани лица, които да направят реална оценка на жилището ви.
В противен случай рискувате да подцените или надцените своето имущество което при всички положения води до загуба на средства.

Тези застраховки са по-скъпи, но в случай на настъпване на дадено събитие, получавате сума равна на загубите ви.

Преди да сключите договор е добре внимателно да проучите предложенията и условията на отделните застрахователни компании, за да изберете най-подходящата за вас.Застраховка на имот-домашното-имущество

Внимавайте какво подписвате и бъдете сигурни, че документите които давате са изрядни и информацията е достоверна.Застраховка на имот-имущество

Ако #застрахователя открие неточности или установи. Че #застархованият е дал невярна информация или е укрил такава, може да прекрати договорa и да не изплати дължимата сума.Застраховка на имот-домашното

Източник:http://garantproperty.eu/

ХАРЕСАЙТЕ НИ ВЪВ FB;                     SERVIZKO.COM                        NADYAGROUP.COM