Условия за ползване на калкулатора за гражданска отговорност на Zastahovam.com

Калкулатор Гражданска Отговорност.

калкулатора за гражданска отговорност

Посочените цени са крайни.  Включени отстъпки. Съгласно тарифите на застрахователните компании. Размерът на отстъпките може да зависи от различни фактори като възрастта на собственика на МПС, месторегистрацията на МПС, шофьорския стаж, начина на плащане, възрастта на МПС, територията на управление на МПС и др.

В цените са включени задължителните 11,50 лв. Които застрахователните компании внасят в #Гаранционния фонд, стикера за валидност, който се лепи върху МПС и 2% данък. Всички посочени цени са в лева.

Полиците се доставят БЕЗПЛАТНО от куриерите на Zastrahovam.com в срок от 1 до 3 работни дни.

Договорът за застраховка се счита за сключен от момента, в който получите на посочения от вас електронен адрес (e-mail) потвърждение за сключване на застраховката.

За сключване на застраховка Гражданска отговорност в някои компании е възможно да се изисква копие на регистрационен талон. При тези случаи.- след направена онлайн заявка, представител на Застрахователен брокер. – Zastrahovam.com ще се свърже с Вас за уточняване на нужните документи.

Лимитите на отговорност при застраховка Гражданска отговорност са еднакви за всички застрахователни компании и са както следва.

При събития настъпили на територията на Р. България

За неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт.  – 10 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица.
За вреди на имущество (вещи).  – 2 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.

При събития настъпили на територията на държава членка на Европейския съюз

Минималните лимити на отговорност, приложими в съответната държава членка, на територията на която е настъпило застрахователното събитие. Съгласно нейния закон или покритието съгласно закона на територията, където обичайно се намира моторното превозно средство, когато това покритие е по-високо.

Калкулатор Гражданска Отговорност, е за крайни клиенти, не е предназначен за фирмено ползване. Показва крайни цени за еднократно плащане !