ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Политика за поверителност

Целта на този документ е да запознае потребителите – физически лица с политиката на поверителност на „ZASTRAHOVAM.COM“. “ Злати-365 ЕООД“ с ЕИК 131327780  и как ние при осъществяване на дейността си, събираме, използваме или споделяме Вашите лични данни. Които Вие ни предоставяте, или които по друг начин сме получили или създали и са свързани с вас, които са предоставени от вас или упълномощение от вас лица.
Отделете време, за да се запознаете с това Уведомление за поверителност, както и да го преглеждате периодично. Защото ние можем да го променим в даден момент в случай на последващи събития. Политика за поверителност

Документът Политика за поверителност

„Политиката“ за поверителност е съобразена с изискванията на новия европейски Регламент за защита на личните данни.  (EU 2016/679 – GDPR) „Регламента“ влизащ в сила от 25 май 2018 г. Политика за поверителност

Съгласно Регламента и българският Закон за защита на личните данни („ЗЗЛД“), като физическо лице, Вие сте субект на лични данни. Zastrahovam.com се явява администратор на Вашите лични данни, които обработва. Идентификационните ни данни като администратор и начините за връзка с нас са посочени в края на този документ.

От Уведомлението Вие ще се запознаете:

Какви лични данни събираме
Как събираме и използваме вашите лични данни
С кого споделяме Вашите лични данни
Предаване на лични данни извън България
Колко време съхраняваме личните Ви данни
Колко защитени са личните ви данни
Какви права имате
Какво е важно да знаете при упражняване на правата Ви
Как ще Ви уведомим за промени в съдържанието на настоящото уведомление
Как да се свържете с нас

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?

Когато се обръщате към нас лично или чрез Ваш овластен представител, независимо дали в наш обект, по интернет чрез страницата ни www.zastrahovam.com, за да ни възложите застрахователно посредничество. (да Ви съдействаме да се снабдите с оферта от застрахователи за интересуваща ви застраховка, да сключите чрез нас застраховка, да подадете уведомление за щета, да подновите застраховка, и т.н.). Да станете член на Клубна карта, или да зададете въпроси или заявите Ваши права, ние може да получим от Вас или да Ви помолим да ни предоставите определена информация за себе си.
 • Вашите имена и ЕГН
 • – така че ние да знаем кой сте Вие и защото те се вписват в застрахователния договор ;
 • имейл адрес – за да можем да Ви изпратим съобщение относно Ваша поръчка на застраховка. Да Ви уведомим за падеж на вноска или изтичане на срок на застрахователния договор. Да Ви дадем информация за отстъпки и промоции като член на Клубна карта. Да зададете въпроси или подадете оплакване и др. Вие можете да поискате да не получавате повече имейл съобщения от нас като натиснете връзката. [Отписване/ Unsubscribe]. намираща се в долната част на имейл съобщението, което сме ви изпратили или като ни изпратите за тази цел ваш имейл на адрес office@zastrahovam.com
 • адрес, на който пребивавате
 • – защото той трябва да се впише в застрахователния договор, за да можем да Ви изпратим застрахователната Ви полица, поръчана онлайн по куриер или да Ви контактуваме по пощата (ако това е Вашето предпочитание);
 • мобилен или друг телефонен номер . За да можем да Ви се обадим или изпратим SМS. За да Ви подсетим за наближаваща вноска от премията, изтичане на срок на застрахователен договор. Да Ви уведомим за промоции и отстъпки за клиенти и членове на Клубна карта.   Да Ви съобщим друга съществена информация във връзка с Вашата застраховка. Политика за поверителност
 • Ако сте направили поръчка през интернет
 • страницата ни или мобилно приложение или се записвате за получаване на бюлетин, получаваме техническа информация относно Вашето устройство, с което отваряте нашата страница, IP адрес при посещение на страницата – с цел да можем да Ви предоставим възможно най-добрата услуга.Вашето семейно положение или данни за имотно състояние – когато искате да сключите чрез нас имуществена застраховка;
 • Чувствителни ЛД свързани с вашето здравословно състояние – когато искате да сключите чрез нас застраховка живот;
 • Финансова информация Данни за банкови сметки, произход на средствата;
 • всяка друга информация, която Вие доброволно ни предоставяте;
Ние знаем, че тази информация може да изглежда в повече, но ние я използваме цялата, за да бъдете възможно най-удовлетворени при ползване на нашите услуги.Политика за поверителност

Когато обработваме личните Ви данни за целите на основната ни дейност по застрахователно посредничество, за осигуряване на сигурността в нашите обекти, както и за да изпълним нормативните си задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Така например, ако не ни предоставите Вашите имена, ЕГН и адрес, ние не бихме могли да издадем застрахователна полица. В други случаи, при събирането на Ваши лични данни, ние ще Ви уведомим дали предоставянето на данните е необходимо и какви са последствията, ако откажете.Политика за поверителност

КАК СЪБИРАМЕ И ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

По-горе ние Ви запознахме накратко защо ни е нужно да събираме всяка от посочените категории Ваши лични данни. Ето и малко повече детайли какво ние правим с информацията, която ни предоставяте.Политика за поверителност

Първо, ние обработваме Вашите лични данни, въз основа следните правни основания:

Политика за поверителност

 • във връзка с и за изпълнение на договор за възлагане, който сключваме с Вас. (включително в устна форма при сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ или „Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз“).
 • за изпълнение на наши задължения,
 • които следват от нормативен акт, например във връзка със задължения. Предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или при предоставяне на информация на съдебните и други държавни органи.
 • Вашето изрично информирано съгласие в някои случаи, например като попълните заявление, за да станете член на Клубна карта.  Да получавате съобщения от нас за отстъпки и промоции, предоставяни от нас или от нашите партньори по програмата.  Водене на кореспонденция с клиенти и трети лица по имейл. Или чрез нашия чат на интернет страницата ни във връзка с техни запитвания или с цел да им предложим нашите услуги. Предоставеното Ваше съгласие може да бъде оттеглено по всяко време. При което ние ще преустановим занапред да обработваме Вашите данни, предмет на оттегленото съгласие.Политика за поверителност
Ние използваме Вашите лични данни за една или повече от долуизброените цели:
 1. Да Ви предоставим услугите ни. Свързани със застрахователно посредничество, които извършваме и които Вие сте поискали. Включително да Ви уведомяваме за падежи на вноски или изтичане на срокове за подновяване на застрахователния Ви договор. Да съдействаме при заявяване на претенция/щета към застрахователя при настъпване на застрахователно събитие.
 2. Да Ви предоставяме отстъпки като клиент.
 3. Да Ви предоставяме информация във връзка с услуги и отстъпки от нас и нашите партньори по програма Клубна карта. Включително маркетингови съобщения, чрез каналите за комуникация, които сте избрали. (телефон, текстови съобщения (SMS), email).
 4. Да осъществяваме връзка с Вас, когато сте ни задали въпрос или отправили оплакване или искане за оферта за услуга, или да Ви уведомяваме за промени в работата на офисите, или за пробив в сигурността на данните;
 5. Да спазваме правни, регулаторни и други изисквания, да извършваме дейността си съобразно приложимото законодателство и професионалните норми и правила, да отговаряме на искания на местни или чужди регулаторни, държавни или съдебни органи;
 6. Да подобряваме услугите, които Ви предоставяме. Включително за вътрешни цели като одити. Анализи и проучвания. Които да ни помогнат да подобрим дейността си или за да наблюдаваме и анализираме тенденциите и използването на услугите ни. И да подобряваме дизайна и съдържанието на интернет страницата ни, за да отговаря тя най-оптимално на Вашите предпочитания и на използваните от Вас устройства.
 7. Да гарантираме качеството на обслужването, сигурността на персонала и клиентите и опазване на имуществото в нашите офиси.
 8. Във връзка с правни претенции, за да защитаваме интересите си в съдебни спорове или други производства, образувани от компетентните органи, както и за цели, посочени на други места в това Уведомление;
Ние ще актуализираме периодично горепосочения примерен списък. Отговор на развитието на нашия бизнес и променящите се правни изисквания. Ние ще Ви уведомим, в случай, че бихме желали или се налага да използваме Вашите лични данни за цели и по начин, значително различаващи се от това, за което сме Ви информирали и при необходимост ще потърсим Вашето съгласие.Политика за поверителност

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ-Политика за поверителност

При осъществяване на дейността ни се налага да споделяме Вашите лични данни с някои от следните лица:Политика за поверителност
 • Застрахователните дружества, които сте избрали с наше съдействие;
 • Някои от партньорите по програмата Клубна Карта, за да могат да Ви предоставят отстъпките.
 • Нашите адвокати, професионални консултанти и одитори.
 • Регулаторни, държавни и съдебни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;
 • Наши доставчици на услуги (счетоводни, поддръжка на ИТ системите, куриерски услуги и др.) или на бизнес партньори, с помощта на които Ви предоставяме услугите ни
Също така, моля да имате предвид,

че нашата интернет страница може да съдържа връзки към други такива страници, които не са притежавани и оперирани от нас. Ние не можем да контролираме и не носим отговорност за практиките по обработване на лични данни или за съдържането на тези други страници. Настоятелно Ви препоръчваме да се запознаете с политиките и информациите за поверителност на всяка интернет страница, която събира лични данни. Настоящото Уведомление се отнася единствено до личната информация, която „ZASTRAHOVAM.COM“ събира за Вас чрез своята интернет страница или по друг начин.

Във всички случаи ние сключваме договори в писмена форма с търговците, с които работим, като изискваме от тях да предприемат необходимите мерки, за да гарантират защитата на Вашата персонална информация.

Ние ще трансферираме на тези наши контрагенти единствено информацията,

която им е необходима, за да ни предоставят договорените услуги, без да им разрешаваме да използват Вашата информация за техни собствени цели. Застрахователните дружества, с които сте  избрали да сключите застрахователен договор ще обработват Вашите лични данни за собствени цели, така както са описани в тяхната информация за поверителност.

Ние няма да предоставяме Ваши лични данни на трети лица, за да Ви пращат непоискани маркетингови съобщения, освен ако Вие сте дали необходимото съгласие за това. В случай, че получавате непоискани търговски съобщения от търговците, с които ние работим, моля уведомете ни на следния имейл адрес office@zastrahovam.com.Политика за поверителност

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

Ние не предаваме Вашите лични данни на други лица в друга държава членка или трета държава или на международни организации.

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Ние имаме вътрешна политика, която определя колко дълго съхраняваме личните Ви данни. Тя е изградена на базата на (а) вида на информацията, която събираме, и (б) целите, за които я събираме. Принципно, ние съхраняваме Вашите лични данни, толкова дълго колкото е необходимо за целите на обработване, за които данните са били събрани и за всяка друга допустима и свързана цел или до изтичане на законово определен срок (например за съхранение и обработка на счетоводни данни и за данъчен контрол – 11 години). Наш легитимен интерес е да запазим определена Ваша персонална информация до изтичане на давностния срок за предявяване на претенции (5 години) след изтичане или прекратяване на договора с Вас. Ние няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно или административно производство или производство по разглеждане на Ваша жалба пред нас.Политика за поверителност

КОЛКО ЗАЩИТЕНИ СА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Ние високо ценим Вашата лична неприкосновеност и се отнасяме много сериозно към мерките за сигурност на личните данни, които сме събрали и съхраняваме.

Ние използваме множество физически, електронни и организационни мерки, подходящи с оглед на чувствителността на информацията, която поддържаме, за да защитим личните данни, които ни предоставяте от непозволен достъп, използване или разкриване. Например ние кодираме комуникациите посредством SSL, използваме специална система за архивиране, имаме защитни стени (firewalls), средства за контролиране на достъпа, разделяне на задълженията и други.

Приели сме политики и процедури и сме определили Длъжностно лице по защита на данните.

Ние изискваме от нашите доставчици и партньори, които имат достъп до Вашите лични данни, да използват подходящи мерки, с които да осигурят защитата и поверителността на личните Ви данни. Вие обаче също носите отговорност за опазване на Вашата лична информация, която споделяте с нас през интернет. За съжаление предаването на информация по интернет или по телефон може да не е напълно сигурно, въпреки взетите от нас мерки. Поради това, моля да имате предвид, че предаването на Ваша лична информация чрез интернет или по телефон, се извършва на Ваш риск.

КАКВИ ПРАВА ИМАТЕ

Във връзка с Вашите лични данни, Вие имате определени права спрямо нас, които са Ви предоставени от Регламента и останалото приложимо законодателство. Понякога определени права могат да възникнат и да бъдат упражнени само при определени основания за обработване на личните Ви данни; други Ваши права търпят известни ограничения и изключения, по силата на законодателството. Ако не разбирате как обработваме личните Ви данни или имате въпроси, обърнете се към нашето Длъжностно лице по защита на данните, чийто координати за връзка са посочени накрая на това Уведомление в раздел Как да се свържете с нас.Политика за поверителност

Съгласно приложимото законодателство Вие имате следните права:
 1. Право на достъп до личните данни, свързани с Вас – можете да поискате по-подробна информация за това дали обработваме Ваши лични данни, какви категории, за какви цели и на кого ги разкриваме;
 2. Правото да поискате коригиране на неточните лични данни, свързани с Вас – когато обработването не отговаря на изискванията на закона;
 3. Право да поискате ограничаване на обработването на личните данни, свързани с Вас – в случаите когато има жалба, която е в процес на разглеждане;
 4. Право да възразите срещу обработването на личните Ви данни –
  при наличие на законово основание за това или когато то е за целите на директния маркетинг;
 5. Правото да поискате изтриване на личните данни свързани с Вас („правото да бъдеш забравен“) – в случаите, когато няма законно основание да продължим да ги обработваме, или оттеглите съгласието си и не е налице друго правно основание да продължим обработване, когато Вашият легитимен интерес има превес над нашите законни причини за обработване, или когато обработването е в нарушение на приложимото законодателство;
 6. Правото да получите личните данни, които сте ни предоставили и които Ви засягат, и да ги използвате отново като ги прехвърлите на друг администратор („право на преносимост“);
 7. Право да подадете жалба до компетентния надзорен орган или до съда, в случай че са нарушени правата Ви или сте пострадали от незаконосъобразно обработване на личните Ви данни;
 8. Когато обработването се основава на дадено от Вас съгласие, имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието Ви, преди то да бъде оттеглено.
 За да упражните правата си следва да отправите искането си на посочените най-долу електронна поща или адрес.

Ако сте пожелали, ще Ви осигурим достъп до личните данни, които са в процес на обработване, под формата на тяхно копие. Копието е безплатно за Вас. Ако поискате допълнителни копия, можем да Ви определим разумна такса, която да покрие административните ни разходи за изготвянето им. Ако сте подали искането с електронни средства, по възможност ще Ви предоставим информацията в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго от нас.

Ние не извършваме автоматизирано вземане на решения за нашите клиенти, в резултат на автоматизирано обработване на техни лични данни.

Ако не обработваме Ваши лични данни, ще Ви уведомим за това. Ако отхвърлим искането Ви за копие от данните, ще изложим пред Вас причините за това решение.

Упражняването на правото Ви на достъп не следва да влияе неблагоприятно върху правата или свободите на други лица, включително върху търговската тайна или интелектуалната собственост, и по-специално върху авторското право за защита на софтуера. В случай, че преценим, че има основание да се очаква подобно отрицателно въздействие, можем мотивирано да ограничим част от информацията, която ще Ви предоставим, така че да не се стигне до него.

Ако обработваме голямо количество информация за Вас, можем да Ви помолим да посочите точно информацията или дейностите по обработването, за които се отнася искането Ви.

Така ще ни помогнете да се ориентираме по-добре и по-бързо, а и самите Вие по-скоро да получите нужните Ви данни.

Ако сте възразили срещу обработването на личните Ви данни, основано на наш легитимен интерес или легитимен интерес на трета страна (или на профилиране, ако ние започнем да извършваме такова и за което ще ви уведомим), ние можем да продължим обработването въпреки Вашето възражение, ако можем да докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

В случай, че отнасящи се до Вас данни се използват за целите на директния маркетинг,

имате право безплатно и по всяко време да възразите срещу обработването им за този вид маркетинг (което би могло да включва и профилиране, доколкото е свързано с директния маркетинг) и ние ще прекратим обработването им.

Ако не желаете да получавате от нас информация и оферти относно нашите отстъпки и промоции и тези на партньорите ни в Клубна карта. Моля уведомете ни писмено за това на имейл адрес office@zastrahovam.com или на адреса. Посочени накрая на това Уведомление в раздел Как да се свържете с нас. Като посочите Вашите имена и адрес/или имейл адрес. Алтернативно. Вие можете да заявите отказа си да получавате непоискани търговски съобщения чрез натиснете връзката [Отписване/ Unsubscribe], намираща се в долната част на всеки имейл.

Когато искате да коригираме Ваши лични данни може да поискате да уведомим и третите лица, на които са разкрити, с изключение на случаите ,когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

По силата на действащото законодателство, имаме право да продължим обработването въпреки Вашето искане за изтриване. За да спазим правните задължения, които имаме предвидени в правото на Република България или Европейския съюз. Които изискват обработване или когато е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За да упражните правото на ограничаване на обработването, трябва да са изпълнени следните условия.

 • Оспорвате точността на личните данни.
 • Обработването е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие изисквате ограничаване на използването им.
 • Ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • Възразили сте срещу обработването на основание „легитимен интерес“.
Когато обработването на личните Ви данни е било ограничено, все пак бихме могли да продължим обработването им в два случая:
 • с изрично Ваше съгласие или
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Съюза или държава членка.

Правото на преносимост съществува и може да се упражни, само когато са изпълнени следните две условия: (1) става въпрос за обработване по автоматизиран начин (т.е., това право не се отнася до обработване на данни под формата на хартиени досиета) и (2) освен че става по автоматизиран начин, обработването на Вашите лични данни се извършва въз основа на (а) Вашето съгласие или (б) на договор, по който сте страна или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор.

Трябва да знаете, че когато упражните правото на преносимост, това не води до заличаването на Вашите данни от нашите системи. Вие ще можете да продължите да се ползвате от услугите ни дори след операцията по преносимост на данните. Преносимостта на данните също така не засяга първоначалния период на запазване, който се отнася за предадените данни. Можете да упражнявате своите останали права. Които са посочени в законодателството и сме изброили тук, докато ние продължаваме да обработваме данните.

Ако считате, че ние нарушаваме приложимата нормативна уредба, молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право и незабавно да подадете жалба до надзорен орган в Европейския съюз, където живеете, работите, или където се е осъществило твърдяното нарушение на Вашите права. Надзорният орган по защита на личните данни в България е Комисията за защита на личните данни, с адрес бул. „Цветан Лазаров“ № 2, гр. София, п. код 1592. Можете да потърсите защита на Вашите права и по съдебен ред.

КАКВО Е ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА ВИ

Как да заявим правата си?
За да упражните правата си съгласно Регламента можете да ни пишете на електронна поща или да ни пратите писмо по пощата на данните за контакт, посочени най-долу.
Заявления във връзка с упражняване на Ваши права по принцип се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице. Заявление може да бъде отправено и по електронен път. По реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Когато са налице нормативни процедурни правила във връзка с упражняване на правата Ви (в Закона за защита на личните данни и други актове) те също следва да бъдат спазени.

В каква форма ще Ви отговорим?

Във формата, в която се отправили запитването си до нас. Писмено на хартиен носител или в електронна форма. Когато сте подали искане с електронни средства. По възможност информацията ще Ви бъде предоставена в широко използвана електронна форма Освен ако не сте поискали друго.Политика за поверителност

В какъв срок ще получите отговор?

До един месец от получаване на Вашето искане ще Ви предоставим информация относно действията, които сме предприели по него. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Ако такова удължаване се наложи, ще Ви уведомим в срок до един месец от подаване на искането Ви, като ще Ви обясним и по какви причини се налага това удължаване.Политика за поверителност

Съмнения относно Вашата самоличност.

Когато имаме основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искането до нас, можем да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните. Ако не получим такава информация и не сме в състояние да идентифицираме субекта на данните, можем да откажем да предприемем действия въз основа на отправено до нас искане за упражняване на някое от посочените в това Уведомление права.
Когато някой гражданин отправя към нас искания, които са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, ние имаме правото или: а) да наложим разумна такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или б) да откажем да предприемем действия по искането.Политика за поверителност

КАК ЩЕ ВИ УВЕДОМИМ ЗА ПРОМЕНИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА НАСТОЯЩОТО УВЕДОМЛЕНИЕ

Ние ще Ви уведомим за промени по същество в настоящия документ чрез нашите уеб страници и при възможност. По друг подходящ начин, така че Вие винаги да сте информирани за промените относно това какви Ваши лични данни ние събираме. Как ги използваме и при какви обстоятелства ги споделяме с други лица. Вие може да бъдете помолен да прочетете и приемете тези промени. Преди да продължи достъпа до интернет страниците ни. Ако ние бихме искали да използваме личната Ви информация за значително различни цели и начин спрямо това, което сме ви казали, ние ще ви изпратим и съобщение на имейл адреса, който сте ни предоставили. Така че Вие ще имате възможността за избор в зависимост дали приемате промените в използването на Вашата персонална информация или не.Политика за поверителност

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Администратор на личните данни е „ЗЛАТИ 365“ ЕООД, ЕИК 131327780.  Със седалище и адрес на регистрация.  София 1756, ул. Пловдивско поле № 11, офис 10.

Моля отправяйте всички въпроси, коментари или искания във връзка с тази Информация за поверителност на посочения адрес по-горе. На тел 0700 200 77  или на имейл office@zastrahovam.com

.Политика за поверителност

актуализирано на 20.05.2018г.
Застрахователни услуги
Политика за поверителност Всички видове застраховки
Застрахователни Всички видове застраховки
Застрахователни услуги Всички видове застраховки
zastrahovam.com-zastrahovki
Застрахователни услуги zastrahovam.com-zastrahovki-Всички видове застраховки
Застрахователни услуги Всички видове застраховки