Промяна във вноската за Гаранционен фонд по застраховка „Гражданска отговорност“

„Гражданска отговорност“

Във връзка с решение №844/09.12.2016 г. на Комисия за финансов надзор, считано от 01.01.2017 г. се променя  вноската за Гаранционен фонд по Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, както следва:

„Гражданска отговорност“,

  1. Размерът на вноската за Гаранционен фонд се увеличава от 8,50 лв на 12,00 лв.
  2. Размерът на вноската за Обезпечителен фонд се запазва на 1,50 лв.
  3. С оглед на гореизложеното, общият размер на вноската за ГФ и ОФ възлиза на 13,50 лв.
  4. Почти във всяка Застрахователна компания се включва и стикер от 1,40лв.

Нека напомним, че Гражданската отговорност е задължителна:

Битува мнението, че щом автомобилът не се използва, не е необходимо да има сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“. В повечето случаи собствениците смятат, че са изпълнили своите задължения, свързани с притежавания от тях автомобил, щом са платили данъка за него. Но не е така.

Застраховката „Гражданска отговорност на автомобилисти“ е задължителна по силата на Кодекса за застраховането (КЗ). Според него с договора за „Гражданска отговорност“ застрахователят се задължава да покрие в границите на посочена в полицата застрахователна сума. Гражданската отговорност на застрахования (физическо или юридическо лице). За причинени от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежанието и/или използването на моторни превозни средства.

Застраховка „Гражданска отговорност“ е длъжен да сключи всеки, който притежава моторно превозно средство, регистрирано на територията на България и неспряно от движение.

Задължението за сключването отпада само в случай че собственикът е спрял лекия си автомобил от движение по установения за това ред пред КАТ. А това става, като в съответното звено на пътна полиция се подаде молба. В която се посочват причините за спирането на превозното средство от движение. На КАТ се предава част втора на свидетелството за регистрация, по-известна като „малкия талон“. „Гражданска отговорност“

Автомобил,  който не използваме, но не се води в регистрите на КАТ като „спрян от движение“. Може да ни донесе главоболия и глоби. Съгласно чл. 315 от КЗ неизпълненото задължение да се сключи задължителна застраховка се наказва с глоба от 400 до 600 лв. за физическите лица. За фирмите санкцията е от от 2000 до 5000 лв. „Гражданска отговорност“

 

SERVIZKO.COM                              NADYAGROUP.COM