Публикации

КАК ДА ПОПЪЛНИМ ПРОТОКОЛ ЗА ПТП

 

ПРОТОКОЛ ЗА ПТП МОЖЕТЕ ДА СВАЛИТЕ ОТ ТУК

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДВУСТРАННИЯ КОНСТАТИВЕН
ПРОТОКОЛ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ПТП

1. Във всички случай на ПТП задължително се уведомяват компетентните органи
на МВР-КАТ (тел. 166 или тел. 112).
2. Двустранен констативен протокол се попълва само в случаите, когато
служителите на КАТ са дали изрични указания за това.
3. Настоящият двустранен констативен протокол е в два екземпляра и се
попълва, когато:

ПРОТОКОЛ ЗА ПТП

– няма пострадали лица;
– в ПТП участват само две превозни средства;
– няма увредено имущество, освен двете превозни средства;
– и двамата участници са единодушни в мнението си за причините, довели до ПТП;
– и двете участващи превозни средства са в състояние да се движат на собствен
ход след произшествието;
– и двамата водачи, участващи в произшествието, не са употребили алкохол или
силно упойващи вещества.
4. Попълнете данните за Вашето МПС в сектор “Превозно средство А” и
предоставете протокола на другия водач да попълни данните за неговото МПС в
сектор “ Превозно средство Б”.

ПРОТОКОЛ ЗА ПТП

5. При попълване на протокола, да се съблюдават следните указания:
– протоколът се попълва на мястото на произшествието;
– в т. 5 се попълват имената и адресите на свидетелите на ПТП, ако има такива;
– в т. 8 се попълват данните от застрахователните полици (сертификати,
квитанции и други документи);
– в т. 9 се попълват данните от свидетелството за правоуправление на водача;
– в т. 10 се обозначава със стелка мястото на удара на МПС;
– в т. 12 се обозначават с кръстче съответните обстоятелства (от 1 до 17),
които се отнасят до отразяваното произшествие и се посочва броят на
задрасканите от вас полета;
– в т. 13 нарисувайте скица и обозначете мястото на произшествието (път, улица
№, посоката на движение, елементи от пътната сигнализация).

ПРОТОКОЛ ЗА ПТП

6. Подпишете протокола и предоставете той да бъде подписан и от другия водач.
Първия екземпляр задръжте за себе си, а втория дайте на другия участник в
произшествието.
7. Не променяйте и не поправяйте данните в настоящия протокол след
подписването му и от двамата водачи. Всяка допълнителна корекция обезсилва
настоящия протокол.

nadyagroup.com