ФОРМА ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ОЦЕНКА

3 + 1 = ?

Оценките се доставят БЕЗПЛАТНО от куриерите на Zastrahovam.com в срок от 1 до 3 работни дни.

Застрахователна оценка

УДОСТОВЕРЕНИЕ за експертна оценка / стойност / на МПС ЗА НОТАРИУС от лицензиран експерт – оценител на МПС в три Стъпки!
Заявка за Застрахователна оценка : Удостоверенито за екпертна застрахователна оценка се изготвя на пазарен принцип или по каталог Шваке.
Застрахователна оценка не е данъчна оценка за автомобил, камион, влекач или ремарке.
1. Удостоверение за експертна застрахователна стойност получавате с доставка от куриер, на който ще платите удостоверението.
2. Ние ще се свържем с Вас за потвърждение на застрахователната стойност.
3. Поръчайте онлайн, като попълните заявката по-горе.Посетете нашите офиси и за издаване на Добавък – Анекс за смяна на собственост и прехвърляне на права по застрахователна полица Каско или Гражданска отговорност след Покупко – Продажба на МПС при нотариус или след пререгистрация на автомобил в КАТ. Застрахователна оценка се издава веднага, на място в нашите офиси. Какво е наистина важно за нас?

Единствено застрахователните компании, лицензирани да сключват застраховки „Каско” на МПС, имат право да издават Удостоверение за застрахователна стойност (оценка) на МПС.

Въпросът намира своята уредба в Закона за местните данъци и такси. Удостоверение за застрахователна стойност може да бъде издадено по искане както на данъчен орган, така и на всяко заинтересовано лице. Застрахователната компания е длъжна да издаде поисканата оценка в 7-дневен срок. По принцип издаването на Удостоверение за застрахователна стойност на МПС се заплаща, защото това е вид услуга. Застрахователят не би следвало да откаже издаване на такова Удостоверение. Отговорът е подготвен с любезното съдействие на Zastrahovam.com , 

ЗАБЕЛЕЖКИ !!!!!

Всички предоставени данни за МПС са посочени от получателя на удостоверението. При посочване на непълни или неверни данни за МПС, застрахователната стойност се променя и “ Злати 365″ ЕООД не носи отговорност за определената в това удостоверение застрахователна стойност!!!!!

Непопълнени реквизити и всякакви зачерквания и/или поправки в настоящото удостоверение го обезсилват. Данните за вид, марка, модел, регистрационен номер и номер на рама на МПС, посочени в настоящото удостоверение са получени от свидетелството за регистрация на МПС. Всички други данни за МПС, въз основа на които е определена неговата застрахователна стойност са посочени от получателя на удостоверението. При посочване на неверни данни от получателя на удостоверението „Злати 365” ЕООД не носи отговорност за определената от него застрахователна стойност.

Край на разговора в чата

Харесайте ни във FB :         Zastrahovam.com       Nadyagroup.com

ПРОДАЖБА (ДАРЕНИЕ)  НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Необходими документи:

1.    Свидетелство за регистрация на автомобила І-ва и ІІ-ра част (голям и малък талон) ;
2.    Удостоверение за застрахователна стойност на автомобила (издава се от всеки застрахователен брокер);
3.    Документ за платен данък върху превозните средства ИЗДАДЕН ИЛИ ЗАВЕРЕН ОТ СЪОТВЕТНАТА ОБЩИНА;
4.    Ако автомобилът е придобит от физически лица по време на брак и няма сключен брачен договор, необходимо е явяването на двамата съпрузи – лично или чрез упълномощено лице;
5.    Ако страните не се явяват лично – необходими са:
a.    Нотариално-заверено пълномощно с право за продажба на автомобила;
b.    Нотариално-заверена декларация по чл.264, ал.2 от ДОПК (заверена през текущата календарна година);
c.    Нотариално-заверена Декларация по чл.25 ал.8 (бивша ал.7) от ЗННД – само за физически лица.