ФОРМА ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ОЦЕНКА

3 + 1 = ?

Оценките се доставят БЕЗПЛАТНО от куриерите на Zastrahovam.com в срок от 1 до 3 работни дни.

Застрахователна оценка

УДОСТОВЕРЕНИЕ за експертна оценка / стойност / на МПС ЗА НОТАРИУС от лицензиран експерт – оценител на МПС в три Стъпки!
Заявка за Застрахователна оценка : Удостоверенито за екпертна застрахователна оценка се изготвя на пазарен принцип или по каталог Шваке.
Застрахователна оценка не е данъчна оценка за автомобил, камион, влекач или ремарке.
1. Удостоверение за експертна застрахователна стойност получавате с доставка от куриер, на който ще платите удостоверението.
2. Ние ще се свържем с Вас за потвърждение на застрахователната стойност.
3. Поръчайте онлайн, като попълните заявката по-горе.Посетете нашите офиси и за издаване на Добавък – Анекс за смяна на собственост и прехвърляне на права по застрахователна полица Каско или Гражданска отговорност след Покупко – Продажба на МПС при нотариус или след пререгистрация на автомобил в КАТ. Застрахователна оценка се издава веднага, на място в нашите офиси. Какво е наистина важно за нас?

Единствено застрахователните компании, лицензирани да сключват застраховки „Каско” на МПС, имат право да издават Удостоверение за застрахователна стойност (оценка) на МПС.

Въпросът намира своята уредба в Закона за местните данъци и такси. Удостоверение за застрахователна стойност може да бъде издадено по искане както на данъчен орган, така и на всяко заинтересовано лице. Застрахователната компания е длъжна да издаде поисканата оценка в 7-дневен срок. По принцип издаването на Удостоверение за застрахователна стойност на МПС се заплаща, защото това е вид услуга. Застрахователят не би следвало да откаже издаване на такова Удостоверение. Отговорът е подготвен с любезното съдействие на Zastrahovam.com , 

Харесайте ни във FB :         Zastrahovam.com       Nadyagroup.com

ПРОДАЖБА (ДАРЕНИЕ)  НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Необходими документи:

1.    Свидетелство за регистрация на автомобила І-ва и ІІ-ра част (голям и малък талон) ;
2.    Удостоверение за застрахователна стойност на автомобила (издава се от всеки застрахователен брокер);
3.    Документ за платен данък върху превозните средства ИЗДАДЕН ИЛИ ЗАВЕРЕН ОТ СЪОТВЕТНАТА ОБЩИНА;
4.    Ако автомобилът е придобит от физически лица по време на брак и няма сключен брачен договор, необходимо е явяването на двамата съпрузи – лично или чрез упълномощено лице;
5.    Ако страните не се явяват лично – необходими са:
a.    Нотариално-заверено пълномощно с право за продажба на автомобила;
b.    Нотариално-заверена декларация по чл.264, ал.2 от ДОПК (заверена през текущата календарна година);
c.    Нотариално-заверена Декларация по чл.25 ал.8 (бивша ал.7) от ЗННД – само за физически лица.