Застрахователни услуги

Zastrahovam.com

Zastrahovam.com | Всички Видове Застраховки

Кредит до Заплата – Фератум

Заем на Вноски – Фератум

Условия за ползване на калкулатора за гражданска отговорност на Zastahovam.com

Калкулатор Гражданска Отговорност

Застрахователна оценка

Парични преводи

Застраховка „Гражданска отговорност”

Застраховка Автокаско

Застраховка Имущество

Застраховка Живот

Застраховка „Автоасистанс”

Търся обезщетение

Здравни застраховки

Корпоративно / Бизнес застраховане

Имуществени застраховки

Застраховка на финансови и търговски рискове

Застраховка на летателни апарати

Застраховка на плавателни съдове

Застраховка строително-монтажни рискове

Карго застраховки

Застраховка на селскостопанска продукция

Застраховка Отговорности

Застраховка злополука

Медицинска застраховка за чужбина

Туристическа застраховка за България

Автомобилни застраховки

За нас

Искане за оферта за застраховка

Условия на ползване

Zastrahovam.com | Всички Видове Застраховки

Застрахователният брокер Zastrahovam.com извършва консултации и пълно застрахователно обслужване на физически и юридически лица. Застрахователни услуги

Застрахователни услуги

Застрахователни услуги

Избор на най-добър застраховател

Ние предлагаме продуктите на всички лицензирани в България застрахователни компании. Това ни дава възможност да изберем най-доброто за вас и да ви предложим най-изгодния застрахователен договор.

Застрахователни услуги

Консултациии и застрахователно обслужване – безплатно

Услугите, обслужването и консултациите са безплатни за вас. Застрахвателен брокер Zastrahovam.com финансира своята дейност единствено и само от комисионните от застрахователните премии, т.е. получава възнаграждението си от застрахователната компания.

Zastrahovam.com  Застрахователни услуги

Ако решите да сключите директен договор със застрахователната компания, вие ще заплатите същата цена, официално обявена в тарифите на компанията, но вече няма да имате надеждния и сигурен партньор – застрахователен брокер Zastrahovam.com

Надеждно и навременно обслужване на щети

При възникване на застрахователно събитие експертите на Zastrahovam.com ще ви представляват и ще защитят вашия интерес по най-добрия начин пред застрахователната компания.

Zastrahovam.com  Застрахователни услуги

Ние ще спестим вашето ценно време и ще улесним изплащането на обезщетението, като ви представляваме при заявяването на щетата, следим за всички срокове при изплащането на обезщетението, консултираме ви за най-добрия вариант на ликвидация, както и завсички подробности, свързани с вашето обезщетение.

Сключване на договор при максимално добри условия за вас

При договарянето на застрахователната полица ние ще изискваме най-добрите отстъпки от тарифата на застрахователя за вас. При необходимост ще договорим и специални условия със застрахователя, за да отговорим най-пълно на вашите изисквания.

Професионален анализ и оценка на риска      Застрахователни услуги

Ние изготвяме анализ на рисковите ситуации, свързани с вас или вашето имущество и ви предлагаме най-добрия за целта застрахователен продукт. С пълната информация, с която разполагаме, сме в състояние да изберем и договорим застраховка с най-добър баланс и покритие за вас, като оптимизираме застрахователните ви покрития.

Застрахователни услуги

Застрахователни услуги
Политика за поверителност Всички видове застраховки
Застрахователни Всички видове застраховки
Застрахователни услуги Всички видове застраховки
застрановки
Застрахователни услуги zastrahovam.com-zastrahovki-Всички видове застраховки
Застрахователни услуги Всички видове застраховки