Застрахователният пазар продължава да расте

Застрахователният-пазар

Продажбите на нови коли движат и ръста при автомобилните полици

В разгара на надзорните проверки за качеството на портфейлите им

Застрахователният-пазар

застрахователните компании в България отчитат поредно увеличаване на бизнеса си. Това показват публикуваните от Комисията за финансов надзор данни за постигнатите от сектора резултати към края на май. От тях се вижда, че за първите пет месеца на годината записаните брутни премийни приходи са за общо 860 млн. лв., което е с 6.36% повече в сравнение с периода януари – май 2015 г. Ръстът в общото застраховане за периода е с 4.76%, а в животозастраховането – с 12.38%.

Традиционно най-голямата част от пазара остава съсредоточена в общото застраховане и най-вече в автомобилните полици – задължителната „Гражданска отговорност“ и „Автокаско“. Взети заедно, те формират над половината от общите приходи на застрахователите като цяло, а по всяка от тях поотделно записаните премии са повече от общите, реализирани от целия животозастрахователен сегмент (виж графиката).

Повече коли, повече полици

Увеличаването на сключените през първите пет месеца на годината автомобилни полици – съответно с 6.05% за „Гражданска отговорност“ и с 5.83% за „Автокаско“, следва положителните тенденции при продажбите на нови коли в страната. По данни на Асоциацията на европейските автомобилопроизводители.  (ACEA) за първото полугодие на 2016 г. те са нараснали със 7%, а по оценки на вносители повишението е с около 6%.

Проникването на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на пазара също расте, обяви през април председателят на секторната асоциация Светла Несторова в интервю за „Капитал“. Според цитираните от нея данни то вече е близо 83% в сравнение с 81% година по-рано.

Междувременно надзорните данни показват спад при изплатените в общото застраховане обезщетения за първите пет месеца на годината с 4.64%. В основната си част той се дължи на свиването в обема на платените обезщетения по „Автокаско“.  (-13.11%) и имуществени полици (-30.4%). То обаче идва, след като преди година застрахователите имаха доста по-големи разходи за обезщетения след различни природни бедствия през 2014 г. – по изчисления на застрахователи само градушката в София през лятото на 2014 г. е довела до общи щети от порядъка на близо 200 млн. лв. за бранша.Застрахователният

В търсене на инвестиционни алтернативи,Застрахователният-пазар

Друга запазваща се тенденция, която данните на КФН илюстрират. Е продължаващият интерес към животозастрахователни продукти, за който до голяма степен допринасят и падащите лихви по депозитите. На фона на намаляващата доходност по банковите спестовни продукти много хора се насочват към полиците „Живот“. Особено към такива, които са свързани с инвестиционен фонд. Премийните приходи по тези специализирани продукти са се повишили с 46.56% на годишна база за периода януари – май. Продажбите на традиционните животозастраховки също растат с двуцифрени темпове – 16%.Застрахователният-пазар

Осезаемо увеличение има и при здравното застраховане. Премийните приходи по полиците „Заболяване“ са се увеличили с 20.9% при компаниите от общото застраховане, които ги предлагат, и с 14.3% при работещите в сегмента животозастрахователи.Застрахователният-пазар

 

Източник;http://www.capital.bg/