CARD

GIFT CARD

CARD,

ОТЕГЧЕНИ ЛИ СТЕ ОТ ТРАДИЦИОННИТЕ ПОДАРЪЦИ?
В случай, че желаете Вашият подарък да бъде още по-специален и личен, може да получите Нашата персонализирана Gift карта.

GiftCard е предплатена, непрезареждаема карта, която може да бъде използвана във всички офиси на Zastrahovam.com

Стойността се определя от купувача, в момента на закупуването и. Срокът на валидност е : 2 години .

Не оставайте безучастни, направете един по – нетрадиционен подарък!

SERVIZKO 

 

ОТЕГЧЕНИ ЛИ СТЕ ОТ ТРАДИЦИОННИТЕ ПОДАРЪЦИ?
В случай, че желаете Вашият подарък да бъде още по-специален и личен, може да получите Нашата персонализирана Gift карта.

GiftCard е предплатена, непрезареждаема карта, която може да бъде използвана във всички офиси на Zastrahovam.com

Стойността се определя от купувача, в момента на закупуването и. Срокът на валидност е : 2 години .

Не оставайте безучастни, направете един по – нетрадиционен подарък!

SERVIZKO 

 

 

GIFT CARD

CARD,

ОТЕГЧЕНИ ЛИ СТЕ ОТ ТРАДИЦИОННИТЕ ПОДАРЪЦИ?
В случай, че желаете Вашият подарък да бъде още по-специален и личен, може да получите Нашата персонализирана Gift карта.

GiftCard е предплатена, непрезареждаема карта, която може да бъде използвана във всички офиси на Zastrahovam.com

Стойността се определя от купувача, в момента на закупуването и. Срокът на валидност е : 2 години .

Не оставайте безучастни, направете един по – нетрадиционен подарък!

SERVIZKO 

 

ОТЕГЧЕНИ ЛИ СТЕ ОТ ТРАДИЦИОННИТЕ ПОДАРЪЦИ?
В случай, че желаете Вашият подарък да бъде още по-специален и личен, може да получите Нашата персонализирана Gift карта.

GiftCard е предплатена, непрезареждаема карта, която може да бъде използвана във всички офиси на Zastrahovam.com

Стойността се определя от купувача, в момента на закупуването и. Срокът на валидност е : 2 години .

Не оставайте безучастни, направете един по – нетрадиционен подарък!

SERVIZKO 

 

ОТЕГЧЕНИ ЛИ СТЕ ОТ ТРАДИЦИОННИТЕ ПОДАРЪЦИ?
В случай, че желаете Вашият подарък да бъде още по-специален и личен, може да получите Нашата персонализирана Gift карта.

GiftCard е предплатена, непрезареждаема карта, която може да бъде използвана във всички офиси на Zastrahovam.com

Стойността се определя от купувача, в момента на закупуването и. Срокът на валидност е : 2 години .

Не оставайте безучастни, направете един по – нетрадиционен подарък!