застраховка жилище

Всеки собственик на имот трябва да се грижи за него, неслучайно съществува максимата „ Моят дом е моята крепост“.

застраховка жилище

Природните бедствия засилват интереса към имущественото застраховане, за жалост само временно. В България към момента интересът не е траен, имущественото застраховане като цяло се влияе от 2 фактора: 1-ви – банките, чрез ипотечното кредитиране и 2-ри, но не на второ място по важност – информирането на обществото, относно ползите от сключването на такъв вид застраховки.
Все повече хора напоследък, започнаха да осъзнават необходимостта от застраховка на дома, тук не става въпрос да опазим само четири стени. Клаузите в имущественото застраховане обхващат всички нужди на потребителя. Масово хората се спират само на основните клаузи, пропускайки възможността да си спестят главоболия за в бъдеще. (Вандализъм, Гражданска отговорност към трети лица, чупене на стъкла).

Като цяло всички застрахователни компании предлагат пакетни и индивидуални застраховки, според нуждите на клиента. Пакетната застраховка предлага ниска цена до определени лимити, които не трябва да бъдат доказани с опис на движимото имущество. Индивидуалната застраховка е по действителна стойност, изисква се от клиента реални суми за вещите, които трябва да бъдат представени в опис и следвани от документ при събитие и изискване от застрахователя.
Разликата между пакетната и стандартната застраховка е не само в цената, но и в обезщетението. При стандартната, лимитът на отговорност по полицата е равен на действителната. Застраховките, които се сключват на действителна стойност са подходящи за имоти в зони с повишена опасност от природни бедствия.

Една от пречките за малкото застраховани жилища е слабата финансова култура, която се наблюдава в много области от личното финансово планиране. застраховка жилище

Сериозният ръст в имущественото застраховане се дължи на ипотечното кредитиране. В този случай застраховката е с двустранно действие – от една страна намалява риска, който е поела банката, а от друга, защитава кредитополучателя. Застрахователната сума е равна на пазарната оценка на недвижимия имот. В полицата следва да бъде описано, че се сключва в полза на банката, за сумата на отпуснатия кредит. В много от случаите, банките определят една застрахователна компания или списък с две и повече. Макар да нямат правно основание, което да задължи клиента да я сключи в определените от тях компании.

Българите трябва да свикнем с мисълта, че влагайки парите си в имот, трябва да го защитим от рискове.

 

SERVIZKO.COM                               NAYAGROUP.COM

1 отговор

Коментарите са затворени.