полезни връзки застраховки zastrahovam com

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ 

 

ЕТО ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ :

ЗА ВАШЕ УДОБСТВО,ТУК ЩЕ НАМЕРИТЕ ТЕМИ И ВЪПРОСИ , НА КОИТО ТЪРСИТЕ ОТГОВОР,ВАЖНИTE ЗА ВАС СА ОТРАЗЕНИ В ТЕЗИ ПРEПРАТКИ :

 

·         Двустранен Констативен протокол за ПТП

·         Проверка за сключена Гражданска отговорност на МПС

·         Комисия Финансов Надзор

·         Пътна полиция

·         Министерство на Вътрешните работи

·         Министерство на Външните работи

·         Министерство на Икономиката

·         Министерство на Правосъдието

·         Кодекс за застраховането

·         Наредба за задължителното застраховане на работниците и служителите за риска Трудова злополука

·         Съюз на българските автомобилисти

·         Наредба за международен автомобилен превоз на пътници и товари

·         Наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през страната

·         Правилник за прилагане на закона за чужденците в Република България

·         Закон за чужденците в Република България

·         Държавен Вестник

·       Агенция по вписванията

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ЗА ВАШЕ УДОБСТВО,ТУК ЩЕ НАМЕРИТЕ ТЕМИ И ВЪПРОСИ , НА КОИТО ТЪРСИТЕ ОТГОВОР. ВАЖНИ ТЕМИ ЗА ВАС СА ОТРАЗЕНИ В ТЕЗИ ПРEПРАТКИ.