Имуществена застраховка Уютен дом

Застраховка-Имуществена застраховка Уютен дом

Застраховка-Имуществена застраховка Уютен дом

Застраховка,

Сега получавате до 45% отстъпка при избор на „Разширено покритие“

Предимства

 • до 45% отстъпка;
 • възможност за разсрочено плащане на премията без оскъпяване;
 • при подновяване на застраховката без щети промоционалните условия се запазват;
 • в покритието се включва движимо имущество на стойност до 30% от застрахователната сума без опис
 • за времето на промоцията не се прилага самоучастие на застрахования!*

Застрахователно покритие

С клауза „Разширено покритие“ на обезщетение подлежат:

 • материалните щети вследствие пожар, удар от мълния, експлозия или имплозия, удар от летателен апарат, природни бедствия, тръбопроводна вода, удар от превозно средство, късо съединение/токов удар;
 • допълнителните разходи, направени за ограничаване на вредите, отстраняване на останки, преместване и съхранение на имуществото, хотелски разходи, ако жилището стане необитаемо;

Към покритието може да добавите:

 • земетресение;
 • злоумишлени действия на трети лица;
 • гражданска отговорност;
 • всички рискове на стъкла;
 • свличане/срутване и др.

Застрахователна сума

Определя се на база възстановителна стойност на имуществото (за ново), съгласно минимални разценки на ЗАД Алианц България (710 лв/кв.м.)

Застрахователно обезщетение

Изплаща се в 15-дневен срок след доказване на основанието и размера на дължимата сума.

Промоционалните условия са валидни до 3.02.2018 г.

Копирано :https://www.allianz.bg/