Хеликоптер

Хеликоптер на „Активна грижа“

Хеликоптер, на „Активна грижа“ изненада децата на Стара Загора за 1 юни с въздушна разходка. Жителите на града наблюдаваха и демонстрация на спасителни действия с помощта на въздушната линейка.

 

„Активна грижа“ осигурява въздушен и наземен транспортен асистанс и оказване на първа долекарска помощ на Застрахования, в случай на настъпила злополука и/или акутно заболяване.хиликоптер,

Застрахователното покритие е на три нива, по избор на клиента:

  •  Основно покритие – злополука, вследствие на пътно-транспортно произшествие и злополука от всякакъв вид, претърпяна от застрахованото лице далече от дома;
  •  Пълно покритие – на Застрахования се осигурява асистанс при настъпване на злополука от всякакъв вид, както и при акутно заболяване.
  •  Премиум застрахователно покритие с включена болнична помощ – злополука от всякакъв вид, акутно заболявания, описани в Специалните условия.

Покритие на болнична медицинска помощ от „Здравноосигурителен институт“ АД

Транспортирането на пострадалото лице е от мястото на инцидента до най-близкото специализирано здравно заведение, като Въздушният асистанс се осъществява в случай на настъпили събития, пряко застрашаващи живота на Застрахования.

Първата долекарска помощ се оказва на мястото на настъпилото събитие от парамедици при наземния асистанс и от медицински екип при въздушния асистанс.хеликоптер ,

Източник : ЛЕВ ИНС

 

Застрахователното покритие е на три нива, по избор на клиента:хиликоптер,

  •  Основно покритие – злополука, вследствие на пътно-транспортно произшествие и злополука от всякакъв вид, претърпяна от застрахованото лице далече от дома;
  •  Пълно покритие – на Застрахования се осигурява асистанс при настъпване на злополука от всякакъв вид, както и при акутно заболяване.хеликоптер ,
  •  Премиум застрахователно покритие с включена болнична помощ – злополука от всякакъв вид, акутно заболявания, описани в Специалните условия.