БЪРЗИ КРЕДИТИ – ЗАЕМИ

Бързи Кредити
Zastrahovam.com ЧРЕЗ СВОИТЕ ПАРТНЬОРИ ПРЕДЛАГА,ЗАЕМИ И КРЕДИТИ !

В офисите на Zastrahovam.com може да кандидатствате, в случай на нужда или необходимост от  кредити или финансов заем.

Чрез нашите партньори, ние ще ви предложим най-добрият кредитен или финансов заем.

БЕЗ ДОКАЗВАНЕ НА ДОХОДИ !!!

 • Бързи кредити и лесни заеми до минути :

 • Заеми в по-големи размери :

 • Лизинг на автомобили :

 • Ипотечни кредити :

 • Заеми срещу злато :

 • Заеми срещу автомобил :

Бързи Кредити - застраховки

Бързите кредити   –   удобно решение за твоите нужди

 • Одобрение до 20 минути
 • Бърз заем от 150 до 5000 лв.
 • Прозрачни условия
 • Удължаване на срока на погасяване
 • Теглене на допълнителна сума

                                 

ТИПИЧЕН ПРИМЕР – ВИВАКРЕДИТ ПЛАН

При отпуснат кредит в размер на 600 лв. за период 14 седмици (7 вноски) в случай на коректно изпълнение на всички задължения по договора, двуседмичната Ви вноска ще е 91,11 лв. Общата дължима сума по кредита е 637,77 лв. ГПР в този пример е 49.33%, а ГФЛП е в размер на 40.30%.

“Вива Кредит” ООД (ЕИК: 201995287)

е небанкова финансова институция със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Люлин 7, бул. Джавахарлал Неру No 28, бл. АТЦ “Силвър център“, ет. 2, офис 73 Г. През месец април 2012 г. Българската Народна Банка регистрира „Вива Кредит“ ООД като небанкова финансова институция, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции и Наредба № 26 от 23.04.2009 г. за финансовите институции, издадена от Българска народна банка.

Дружеството е

пререгистрирано и вписано в регистъра на финансовите институции съгласно чл.3а, ал.1 от Закона за кредитните институции под рег. № BGR00277. “Вива кредит“ ООД е регистриранo като Администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни. Предметът на дейност на „Вива кредит“ ООД е отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства съгласно Закона за кредитните институции. Регистрация по ЗДДС BG201995287.

Бързи Кредити
 • Одобрение до минути
 • Получаваш парите в същия ден
 • Без скрити такси
 • Гратисен период за погасяване
 • Срок до 12 месеца
 • Фератум е сигурен финансов партньор
 • Повече от 1 000 000 клиенти
 • Бързо, лесно и дискретно
Бързи Кредити-Заеми

Бързи кредити
удобно решение за твоите нужди

 • Одобрение до 15 минути
 • Бърз заем от 50 до 1300 лв.
 • Прозрачни условия
 • Удължаване на срока на погасяване
 • Теглене на допълнителна сума
zastrahovam.com-zastrahovki
zastrahovam.com-zastrahovki-Всички видове застраховки
Всички видове застраховки
Всички видове застраховки
zastrahovam.com-zastrahovki
zastrahovam.com-zastrahovki-Всички видове застраховки
Всички видове застраховки