Партньори

Партньори

ЗАД „Армеец” е основано през 1996 г.

с основни акционери Министерство на отбраната и Търговски дружества от системата на МО. През 1998 г. компанията е лицензирана с Разрешение №7/15.06.1998г. на Национален съвет по застраховане при Министерски съвет на Р България.

Партньори
ЗД “Бул Инс” АД е учредено на 31 август 1995 г.

, а от 16 юли 1998 г. е лицензиран застраховател от Националния съвет по застраховане при Министерски съвет, съгласно изискванията на Закона за застраховането.

Партньори
ЗАД Булстрад Виена Иншуранс Груп е основано на 31 юли 1961 г.

Оттогава компанията развива всички видове застраховане и презастраховане като авиационно и морско застраховане, в които има водещо място на българския застрахователен пазар, карго и имуществено застраховане, застраховане на МПС и строително-монтажни рискове, лично застраховане и други.Партньори

Партньори
На 27.06.1946 г. е приет Законът за национализация на застрахователните дружества и за държавния монопол в застраховането.

Съгласно този закон всички активи и пасиви на съществуващите акционерни и кооперативни застрахователни дружества. Ведомствени каси, фондове, застрахователни отдели на банките и други, се поемат от Държавния застрахователен институт. Всички действащи застраховки и портфейли, задължения, както и презастрахователните договори запазват своето действие и преминават по право върху ДЗИ. С този акт по същество се извършва сливане на действащите застрахователни предприятия в една голяма компания. Държавният застрахователен надзор също преустановява дейността си, тъй като функциите по контрола на застраховането също преминават в ДЗИ.Партньори

Партньори
Дженерали Застраховане АД е създадена през 1991 г.

(като ЗК Орел АД) и е първата лицензирана компания – с решение № 1 от 26. 03. 1998 г. на Националния съвет по застраховане. Считано от 18.12.2015 г. обединението на ЗАД“Виктория” и Дженерали Застраховане АД беше реализирано. Обединеният екип работи подбранда на Дженерали.

Партньори
ЗК “ЛЕВ ИНС” АД е учредена през 1996 г. и е една от първите застрахователни компании у нас с изцяло частен капитал.

Преминавайки през трудния етап на прехода от държавно регулирана икономика към предизвикателствата на свободния пазар, спазвайки стриктно изискванията на българското и международното право, компанията разшири икономическата си стабилност и се утвърди като водещо застрахователно дружество в България.

Партньори
ЗАД “ОЗК – Застраховане” АД е основана на 27.12.1996 г.

и е сред първите лицензирани за общо застраховане дружества – с Протокол № 9 от 15.06.1998 г.
Собственият капитал на компанията е 6 млн. лв. и съответства на изиcкванията за минимален капитал на упражняваща общо застраховане компания.

Партньори
UNIQA има повече от 150 години опит в застраховането.

Това е компанията, която се ползва с най-голямо доверие в Австрия и една от водещите застрахователни групи в Централна и Източна Европа.

Партньори
Основано на 22 март 1991 г. ЗПАД „България“ е първото частно застрахователно дружество на българския пазар, а от 1999 г. вече е част от групата на Алианц. Със стабилен темп на развитие през годините, дружеството е сред водещите компании на застрахователния пазар.

През 2016 г. брутният премиен приход на дружеството е 163 млн. лева, което представлява ръст от 3,9%. Спечелването на доверие сред нашите клиенти се основава на точното и адекватно поемане на договорните задължения и обезщетяване в срок на претърпените загуби от застрахователни събития. През годината са изплатени обезщетения на клиенти в размер на 77,5 млн. лв.

Партньори
„Застрахователно дружество ЕВРОИНС“ АД  e една от първите застрахователни компании в България. Получила лиценз за Общо застраховане по новия закон за застраховането от 1998 год.  Разрешение за извършване на застрахователна дейност №8 от 15.06.1998 год. Издадено от Националния съвет по застраховане при МС на Република България.

Търговският модел на компанията е насочен към предлагането на пакетни застрахователни продукти. Покриващи широк спектър от рискове и осигуряващи комплексно застрахователно обслужване на клиентите. Портфейлът на „Застрахователно дружество ЕВРОИНС“ АД  обхваща над 63 броя застрахователни продукти. Покриват 18 вида застраховки от общо 18 разрешени на общозастрахователните дружества.

„Застрахователно дружество ЕВРОИНС“ АД  е един от десетте учредители на „Националното бюро на българските автомобилни застрахователи“.Партньори

Партньори

ДаллБогг: Живот и Здраве АД е част от групата на Търговска Лига – Национален Аптечен Център АД, Чайкафарма

Висококачествените Лекарства АД и Български Кардиологичен Институт АД – един от най-големите холдинги в България. Създадена преди повече от 20 години, благодарение на своя професионализъм и постоянство на пазара, групата се превърна в мащабна холдингова структура, осъществяваща дейност предимно в областта на здравеопазването, производствената фармацевтична индустрия, както и в застраховането.

Партньори

Групама е френски застраховател с повече от 100 години история. Първоначално компанията е създадена като взаимна организация от група земеделски производители.Чиято цел е да обедини и намира решения на застрахователни им нужди.

И до днес Групама е лидер в земеделско застраховане във Франция. С годините се налага на международния пазар като доверен застраховател. Предлагащ различни застрахователни и животозастрахователни продукти.

Групама Груп оперира в 3 направления: застраховане, банково и финансово обслужване. Структурата на Групата обхваща 3 търговски марки: Groupama,Amaguiz.
Групама има международно присъствие в над 11 държави в Европа, Азия и Африка.

В България Групата е представена от дружествата „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД.Партньори

Партньори
ЗАД „Асет Иншурънс” АД е модерна, динамично развиваща се застрахователна компания, осигуряваща качествено обслужване и максимална степен на защита на интересите на застрахованите лица; компания, която, в случай на настъпване на застрахователно събитие, своевременно и справедливо обезщетява претърпените от клиентите й вреди.

Дружеството предлага на българския застрахователен пазар пълната гама от застраховки в сегмента на общото застраховане, включващи както традиционни застраховки, така и много иновативни застрахователни продукти, разработени на базата на най-добрите водещи международни практики и същевременно отчитайки комплексно нуждите от застрахователна защита на всички свои бъдещи клиенти. Със своето портфолио от над 40 застрахователни продукта,изцяло УЕБ базирани, ЗАД „Асет Иншурънс” АД е в състояние да отговори своевременно, адекватно на всички възникнали потребности в областта на общото застраховане чрез разработване на гъвкави, оптимални застрахователни решения с оглед нуждите на всеки конкретен клиент.

Във фирмената политика на ЗАД „Асет Иншурънс” АД, са залегнали принципите на световните стандарти за качеството на клиентското обслужване в общото застраховане. Дружеството залага на високия професионализъм; на компетентността и коректността на специалистите и партньорите си с цел спечелване доверието на своите клиенти и за изграждане на взаимоизгодно сътрудничество в дългосрочен план.Партньори

ОФИЦИАЛЕН ПОСРЕДНИК : “ Надя Груп 83 ЕООД “ – агент на Застрахователна Компания  „Асет Иншурънс” АД .

Партньори

Туристически застраховки за всякакви ситуации

Застраховайте се срещу високи медицински разходи в чужбина и пътувайте спокойно! Вземете пакет с отмяна на пътуване, за да се предпазите от неустойки, когато поради болест или друго неочаквано обстоятелство (съгласно ОУЗ) се наложи да откажете пътуването си.

Избегнете високите разходи за за медицинско обслужване в чужбина при болест, злополука и др. Изберете ПРЕМИУМ вариант за особено всеобхватни застрахователни покрития.

  Здравна застраховка за чужбина   Застраховка при кражба на багаж
  Медицински транспорт   Издирвателни мероприятия
  Застраховка при повреда на багаж   Лична отговорност при пътуване
  Застраховка при отмяна на пътуване при болест, злополука и др.
  Възвръща разходите за неконсумирани услуги при прекъсване на пътуване
Търсите съчетание между медицинска застраховка и отмяна на пътуване? Тогава комбинираната защита е точният продукт за Вас. Възползвайте се от надеждна защита на атрактивна цена!
  Здравна застраховка за чужбина   Застраховка на багаж
  Застраховка при отмяна на пътуване   Репатриране на тленни останки
  Медицински транспорт   Лична отговорност при пътуване
Всички видове застраховки-Партньори

ПРИ НАС МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ ВАШИЯТ АБОНАМЕНТ . 02 870 27 51

ПЪТНА ПОМОЩ

Партньори

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА „ПЪТНА ПОМОЩ” ОСИГУРЯВА БЪРЗИ, КОМПЕТЕНТНИ И ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ УСЛУГИ ЗА ВАШИЯ АВТОМОБИЛ.

„Пътна помощ” е основната дейност на Съюза на Българските Автомобилисти. Сервизните автомобили и механиците на Национална служба „Пътна помощ” покриват над 6000км. от главните и второстепенните пътища на България.

„Пътна помощ” разполага с:Партньори
*150 механика
*90 леки автомобила
*60 репатриращи автомобила

Автомобилите на Национална служба „Пътна помощ” ще различите лесно по пътищата на страната по:
*Жълтия цвят
*Емблемата на Съюза на Българските Автомобилисти
*Надписа „Пътна помощ”
*Телефоните на националната служба „Пътна помощ”

Застрахователни услуги
Застрахователни услуги
Застрахователни Всички видове застраховки
Застрахователни услуги Всички видове застраховки
zastrahovam.com-zastrahovki
Партньори
Застрахователни услуги Всички видове застраховки