Публикации

 Когато заминава на почивка, едно от последните неща, за които се замисля българинът, е опасността от инцидент. 

ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ,

 Нехайството ни се демонстрира особено трагично, когато подценим рисковете, свързани с избраната дестинация. Друг вид неприятности, които могат да ни сполетят. Може да не са толкова фатални, но остават несъмнено дразнещи – като например загубата на багажа ни. Тези, които са помислили предварително и са закупили полица с подходящото покритие обаче могат в подобни случаи да разчитат на сигурна компенсация.

 При медицинските застраховки, договорът ви може да включва и услугата асистанс. Експертите препоръчват този вид полици. Тъй като при тях можете по всяко време на денонощието да се свържете с доверен партньор. Който в случай на инцидент да ви упъти и помогне. При настъпване на застрахователно събитие, ще можете да ползвате безплатно услугите на лекари. Медицински центрове и болници във всички морски и планински курорти, както и във всички големи градове в цялата страна. Ако избраният от вас продукт не включва асистанс, може да ви се наложи да заплатите разходите си за лечение на място, а после срещу необходимите документи да изискате застрахователят да ви върне парите.

 При определени условия, асистанс компанията може да ви предложи и юридически съвет, в случай, че нанесете щети на трети лица. Това е така, ако условията по договора ви предвиждат и клауза Гражданска отговорност. В повечето случаи тя не е част от базовия продукт, и трябва да бъде включена (и заплатена) допълнително.ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ

 Помощ при пътуване в чужбина базово покрива следните рискове – смърт и трайна загуба на трудоспособност вследствие злополука, както и медицински разноски и репатриране на застрахования или на тленните му останки, вследствие на злополука или акутно заболяване.

 Ако искате полицата ви да включва цялата палитра възможни рискове, можете да доплатите и за клаузите кражба, загуба или повреда на лични вещи. Отмяна на пътуването, както и гражданска отговорност за нанесени телесни увреждания и материални щети на трети лица.

 Добре е полицата ви да включва и усугата асистанс, която ви гарантира 24 часова помощ и консултация в случай на беда.

 Полицата ви може да е както индивидуална, така и групова – например, да сключите договор, покриващ цялото семейство. Или приятелска компания, и по този начин да ползвате съответната отстъпка.

ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ

 zastrahovam.com ви пожелава приятна почивка!

SERVIZKO.COM                                    NADYAGROUP.COM

1. Този двустранен констативен протокол е в два екземпляра и се попълва при ПТП, когато са налице следните условия:

констативен протокол

•   няма пострадали лица;
•   в ПТП участват само две превозни средства;
•   няма увредено друго имущество, освен двете превозни средства;
•   между двамата участници има съгласие относно обстоятелствата и вината, свързани с ПТП;
•   и двете участващи превозни средства са в състояние да се движат на собствен ход след произшествието;
•   и двамата водачи не са употребили алкохол или упойващи вещества;

2. Във всички случаи на ПТП, включително когато се попълва и настоящият протокол, задължително се уведомяват компетентните органи на МВР–КАТ. Във всички останали случаи извън т. 1 по-горе, се издава ПРОТОКОЛ ЗА ПТП от компетентните органи на МВР–КАТ.

3. Попълнете данните за МПС, управлявано от участника, виновен за настъпване на ПТП, в сектор „Превозно средство А” и предоставете протокола на другия водач да попълни данните за неговото МПС в сектор „Превозно средство Б”.

4. При попълване на протокола да се съблюдават следните указания:
• протоколът се попълва на мястото на произшествието;
• в т. 5 се попълват имената, адресите и телефоните на свидетелите на ПТП, ако има такива;
• в т. 8 се попълват данните от застрахователните полици (сертификати или др. документи);
• в т. 9 се попълват данните от свидетелството за правоуправление на водача;
• в т. 10 се обозначава със стрелка мястото на удара върху МПС-то;
• в т. 11 се описват видимите щети по двата автомобила;
• в т. 12 се обозначават с кръстче съответните обстоятелства (от 1 до 17), които се отнасят до отразяваното произшествие и се посочва броя на задрасканите от Вас полета;
• в т. 13 нарисувайте скица и обозначете мястото на произшествието (път, улица, No, посоката на движение, елементи от пътната сигнализация).

5. Подпишете протокола и предоставете той да бъде подписан и от другия водач. Първият екземпляр задръжте за себе си, а вторият дайте на другия участник в произшествието.

6. Не променяйте и не поправяйте данните в настоящия протокол след подписването му от двамата водачи. Всяка допълнителна корекция обезсилва този протокол.

7. След попълването на протокола, двамата водачи не по-късно от 7 дни, от датата на събитието, уведомяват съвместно застрахователя на виновния водач, като предоставят на застрахователя превозните средства за оглед и свидетелствата за правоуправление.

Двустранен констативен протокол може да свалите от ТУК

 

SERVIZKO.COM                          NADYAGROUP.COM

  Съгласно чл.481, ал.2, т.3 от новия Кодекс за застраховането, не се смятат за МПС, ремаркета категория О1 – до 750 кг по Наредба №60/2009 г. И съответно за тях не е задължително издаването на застраховка „Гражданска отговорност“.

ремаркета

  Чл. 479.

(1) Вреди, нанесени от ремарке по чл. 481, ал. 1, изречение второ и ал. 2, т. 3, което е свързано с моторно превозно средство и е функционално зависимо от това моторно превозно средство по време на движение, и/или когато то се е откачило по време на движение, се покриват от застрахователя по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, свързана с притежаването и ползването на теглещото моторно превозно средство.

(2) Вреди, нанесени от ремарке, което не е свързано с моторно превозно средство и не е функционално зависимо от моторно превозно средство, не е било в движение, както и при самозадвижване, се покриват от застрахователя по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, свързана с притежаването и ползването на ремаркето. Действие на договора за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

  При сключване на застраховка „Гражданска отговорност“, на автомобили с транзитни номера, е задължително издаването на сертификат „Зелена карта“, като за същия не се събира такса или премия и се издава за срока на талона. · В случай, че МПС е нов внос и няма държавен регистрационен номер, сертификат „Зелена карта“ се издава след предоставяне на Свидетелство за регистрация и след регистриране на анекс за смяна на номер, което съгласно декларацията към застраховката, клиентът е задължен да направи в 7-дневен срок след регистрацията на МПС.

  С новите промени в Кодекса на застраховането Гаранционният фонд ще изпраща списък с автомобилите, които нямат „Гражданска отговорност“ всеки петък на МВР и оттам ще ги заличават служебно.

  Досега Гаранционният фонд е свързан със застрахователните компании и изпращаше писма на лицата, които не са си платили застраховка „Гражданска отговорност”. И ги подсещаше да си направят такава. След 1 януари 2016 според промените в застрахователния кодекс Гаранционният фонд се задължава да подсеща отново с писма. След тяхното получаване в 14-дневен срок, ако водачът не направи застраховката, МВР ще заличава служебно регистрацията на автомобилите им.ремаркета

 Промените в застрахователния кодекс се направиха с цел да се предотврати източването на Гаранционния фонд. Мотивите на МВР се състоят в това, че има над 100 хиляди автомобила. Които се карат в Румъния и се регистрират в България. Заради това, че в България данъците са по-ниски, тези автомобили не сключват такава застраховка. Освен тях 200 хиляди автомобила с българска регистрация се карат в Испания и Италия (вкл. Румъния) от чужди водачи. В случаите, в които с тези автомобили се случи инцидент, се налага Гаранционният фонд да изплаща обезщетенията. Всеизвестно е, че той събира по 10 лева от всяка застраховка „Гражданска отговорност”.

SERVIZKO.COM                              NADYAGROUP.COM

Планинското спасяване е скъпо удоволстиве, затова трябва да сме подготвени:Застраховка Планинско спасяване

Застраховка Планинско спасяване

Макар, че зимният сезон е почти приключил, хубаво е да сме запознати с условията на „Планинската застраховка“. Много хора се радват на снежната покривка в България, но и много голяма част се ориентират да почиват в чужбина. С очакванията за пълноценна почивка, неусетно се умножават и рисковете за инцидент.

Ако почиваме в България, може да се ориентираме към „Планинска застраховка“ и „Спасителни разноски“. В тези застраховки се покриват разходи за издирване. Репатриране и спасяване при инцидент в планината, както и разходи за болничен престой. Трайна загуба на работоспособност или смърт на пострадалия.

Ако отивате на почивка в чужбина, трябва да се сключи полица „Помощ при пътуване в чужбина“, като трябва да се упомене. Дали ще се практикуват зимни спортове. Декларирането на това обстоятелство оскъпява полицата, но ако не се упомене. При настъпил инцидент полицата ще се окаже невалидна и разходите ще са за сметка на застрахования.

Застрахователят

изплаща суми на пострадалия и на ПСС срещу представени разходни документи. Срокът на застраховката е съобразен с различните срокове на пребиваване в планината и може да се сключва за един,три пет, седем, десет, четиринадесет дни, за един, три, пет месеца или за една година.Застраховка Планинско спасяване

Желаем на всеки безпрепятствено, безаварийно и изпълнено с положителни емоции пътуване. Но в емоцията на предстоящото приключение не забравяйте да бъдете по-предвидливи и разумни и не пропускайте да се застраховате.

 

SERVIZKO.COM                                          NADYAGROUP.COM

Застрахователят изплаща суми на пострадалия и на ПСС срещу представени разходни документи. Срокът на застраховката е съобразен с различните срокове на пребиваване в планината и може да се сключва за един,три пет, седем, десет, четиринадесет дни, за един, три, пет месеца или за една година.Застраховка Планинско спасяване

Желаем на всеки безпрепятствено, безаварийно и изпълнено с положителни емоции пътуване. Но в емоцията на предстоящото приключение не забравяйте да бъдете по-предвидливи и разумни и не пропускайте да се застраховате.Застраховка Планинско спасяване

Защо да сключите застраховка Злополука?

Инциденти стават навсякъде и непредвидимо – у дома, в работата, на разходката в парка или по време на ваканцията. От нас зависи да подредим приоритетите си, но не трябва да забравяме, че нашето здраве трябва да е преди всичко. Когато сключвате застраховка Злополука, Вие сами избирате сумата на застрахователното покритие, която може да бъде между 1 000 и 30 000 лева. Друго, което избирате сами е период на застраховката, както и покритията. Сключвайки застраховка Злополука, Вие избирате дали тя да бъде индивидуална или групова, може да предпазите цялото Ви семейство от неприятни инциденти. С тази застраховка получавате гаранция за спокойно възстановяване и финансови средства, необходими за покриване на увеличените разходи след претърпян инцидент.

За застраховка Злополука:

Злополука е всяко внезапно, неочаквано и необичайно събитие, настъпило не по волята на застрахованото лице, в срока на действие на застраховката. Това могат да бъдат изкълчвания или скъсване на тъкани, инфекции вследствие злополука, и други възникнали инцидентно нарушения на здравето на тези лица. Покритията са с голям обхват и покриват всички нужди.

Срок на застраховката:

Застраховка Злополука – индивидуална или групова е със срок на действие над 1 ден, до 1 година. Застрахователният договор влиза в сила най-рано в 00:00 на следващия ден.
Всеки от нас знае, че животът е непредсказуем и всичко може да се случи. Произшествия стават навсякъде и по всяко време, един неочакван инцидент може рязко да промени живота ви. От нас зависи да Ви помогнем и да бъдете подготвени.

Повечето от нас си мислят: „На мен няма как да ми се случи“ Но за съжаление се случва на всеки.
Въпросът, който всеки трябва да си зададе е: „Ще бъда ли достатъчно финансово обезпечен, за да се справя с последствията?” Обмисляли ли сте какво ще се случи с вас, семейството или бизнеса ви, ако пострадате при злополука. И не сте в състояние да работите? В действителност сериозни наранявания в следствие на инцидент, които водят до загуба на работоспособност, в много от случаите означават скъпа и продължителна рехабилитация и медицински разходи, както и сериозни финансови затруднения. Но, тук е мястото на застраховката Злополука, която покрива медицински разноски от всякакъв вид, както и допълнително лечение, ако е неободимо.
Не трябва да забравяме, че здравето ни е много важно и да не пренебрегваме дадените ни възможности!

SERVIZKO.COM                                        NADYAGROUP.COM

Задължителната застраховка „Гражданската отговорност“ ще може да се сключва само с подпис – или на място, или дистанционно с електронен подпис. Това каза Ралица Агайн, зам.-председател на Комисията за финансов надзор, във връзка с промените в Кодекса за застраховането.

„Гражданската отговорност“

Според нея това е необходимо, защото по такъв начин в случай на спор може да се докаже, че договорът наистина съществува. „Въпреки че подобно изискване има, и сега често изникват спорове след произшествие дали полицата е валидна. Именно за тази цел регулаторът предлага стикерът за „Гражданска отговорност” да остане задължителен „, обяви тя, цитирана от „24 часа„.

По отношение на забраната за сключване на застраховката онлайн. Агайн коментира, че никой от новите текстове в закона не прокарва такава забрана. Въпросът остава спорен, като решението ще бъде обсъдено от икономическата комисия другата седмица.
„България е единствената страна в ЕС, където онлайн застраховането все още не е възможно“, твърдят застрахователи и обществени организации.

Агайн обяви още, че се отказва от правомощията си по застрахователен надзор. „Тежките правомощия трябва да бъдат възложени на колективен орган, тъй като това представлява огромна тежест за едно лице, независимо кое е то – така че е добре в такива случаи решенията да се взимат от колективните органи.“. Обяви тя по време на заседание на икономическата комисия днес.

С това свое действие Агайн отговори на многобройните критики от застрахователите, че законът дава на заместник-председателя на комисията твърде големи правомощия.“Гражданската отговорност“

 

Агайн обяви още, че се отказва от правомощията си по застрахователен надзор. „Тежките правомощия трябва да бъдат възложени на колективен орган, тъй като това представлява огромна тежест за едно лице. Независимо кое е то.Така че е добре в такива случаи решенията да се взимат от колективните органи.“, обяви тя по време на заседание на икономическата комисия днес.

С това свое действие Агайн отговори на многобройните критики от застрахователите, че законът дава на заместник-председателя на комисията твърде големи правомощия.“Гражданската отговорност“