Публикации

Експлозиви-Кои са петте най-мощни експлозиви в света

Наскоро във Факултета по химия на британския Бристол Юнивърсити се наложи спешна евакуация след като студент направи по случайност експлозива ТАТП, известен още като „Майката на сатаната“ и все по-често срещан в случаите на атентати. Инцидентът е станал по време на химичен експеримент. Но въпреки че експлозивът е бил неочаквана изненада. По света редица лаборатории правят подобни и други взривни вещества не само от научен интерес.експлозиви,

Експлозиви,

Изданието Conversation предлага петте от най-мощните в света, които избухват чрез скоростно освобождаване на газ.

TНT

 

Едно от най-известните взривни вещества е тринитротолуолът или TНT (TNT), широко лансирано във видео игрите и филмите. Често бива бъркано с динамита, вероятно поради примерите на объркване в попкултурата, като например песента на АС/DC с думите „Аз съм ТНТ, аз съм динамит“.

TНT е жълто вещество и първоначално е било произведено като боя през 1863 г. То не експлодира спонтанно и с него се работи много лесно, затова и взривните му възможности са открити чак 30 години по-късно от германския химик Карл Хаусерман (Carl Häussermann) през 1891 г.

ТНТ може дори да бъде разтопявано и слагано в съдове, без да се случи нищо особено, но с помощта на детонатор ще избухне. И то с огромна сила, тъй като нитро групите в молекулата рязко се превръщат в азотен газ. Това го прави идеално за употреба при контролирани взривове при разрушаване на сгради или в мините. Например, което го превръща в относително „безопасен“ експлозив. Използва се и като „стандартна мярка“ за бомби, така че „избухливостта“ на други химикали често се измерва спрямо ТНТ.

TATП

Химикалът триацетон трипероксид – ТАТП (ТАТР) принадлежи към групата на молекулите пероксиди, които съдържат слаби и нестабилни връзки кислород-кислород. Това означава, че ТАТП е много по-нестабилен и по-склонен към спонтанно детониране. Веществото придоби популярност и с прозвището си „Майката на Сатаната“ и не случайно – взривовете му са с около 80% по-силни от ТНТ. Просто почукване е достатъчно да възпламени експлозия, което означава, че е лесно да избухне от само себе си в процеса на производство.

ТАТП привлече върху себе си широко медийно внимание, тъй като е лесно да бъде направено и често се използва при импровизирани експлозивни устройства, свързани с терористични атентати като тези в Лондон от 2005 г.

RDX

експлозиви,

RDX (Royal Demolition Explosive или Research Department Explosive) е известен като един от първите пластични експлозиви. Познат е още като cyclotrimethylene trinitramine, циклонит или хексоген. Широко използван е в армията и индустрията. Добива известност по време на Втората световна война, когато се използва като добавка на ТНТ. Веществото е открито от немския химик Ханс Хенинг през 19 век като лекарство. Взривните му аспекти стават известни чак през 1920 г.

RDX е „азотен експлозив“, което означава, че взривните му възможности се дължат на наличието на множество връзки азот-азот. Те са извънредно нестабилни, тъй като атомите на азота винаги се стремят да се съберат и да произведат азотен газ поради тройната връзка в него. И колкото повече молекулите имат връзки азот-азот, като при RDX, толкова по-избухливо е веществото.

Тъй като ТНТ не съдържа нестабилни връзки, то RDX е много по-мощно от него, но често бива смесвано с други химикали за различни ефекти, като например да стане по-малко чувствително и по-рядко да експлодира неочаквано. Често се използва при контролирани взривове на сгради.

PETN

Взривното вещество PETN (пентаеритритол-тетранитрат или пентрит) е едно от най-мощните. Съдържа нитро групи подобни на тези в ТНТ и нитроглицерина в динамита. Но наличието на повече от тези нитро групи означава, че се взривява с по-голяма мощ. Въпреки своите силни експлозии, това вещество е много трудно да бъде взривено самостоятелно. Затова обикновено се използва в комбинация с ТНТ или RDX.

PETN се е използвало често по време на Втората световна война за създаване на огнепроводни шнурове, които използват електрически ток за взривяване. Сега се използва за детонатори на ядрените оръжия.

Относително ниската му токсичност и лечебни свойства като вазолидатор (може да разширява кръвоносните съдове) го правят годно за лечение на ангина – но не се тревожете, няма да се взривите при употребата му.

Азироазид азид (Aziroazide azide) ,

Кои,

Сред най-малко стабилните азотни експлозиви е aзироазид азидкойто има 14 азотни атома, като повечето от тях са свързани един с друг в последователни, нестабилни връзки азот-азот, което ги прави склонни към взривяване. Тези молекули не могат да бъдат наблюдавани в природата поради невероятната им нестабилност, но са създадени в германска изследователска лаборатория от еипа на проф. Томас Клапьотке (Thomas Klapötke) през 2011 г.

Опитите да се докосне този химикал (а някои дори казват дори да се погледне към него) могат да причинят детонация. Тъй като връзките се разрушават и се превръщат в многобройни молекули от скоростно разпростиращ се азотен газ. Реакцията създава огромно количество топлина и досега са били синтезирани само малки количества за лабораторни опити.  (които в повечето случаи са се взривявали в скъпоструващо оборудване).

Този списък не обхваща всички възможни взривни химикали на разположение на химици и индустриалци. Но посочените са сред най-известните и опасни в днешно време. Повечето, за радост, трудно могат да бъдат направени по случайност и обикновено реакциите. Които ги произвеждат, могатда бъдат предсказвани и избягвани.

Източник:http://nauka.offnews.bg/

В кои сектори ще се наемат най-много кадри през 2017 г.

Светът е изправен пред истинска революция на уменията

Бъдещето на работния свят е оптимистично, показва ново изследване на ManpowerGroup за 2017 г. В него са участвали 18 000 работодатели от всички сектори в 43 държави.

Най-оптимистични са данните са хората в сектора на информационните технологии и обслужването на клиенти. Работодателите в тези сектори очакват най-голямо увеличение на персонала.
Очаква се бърз растеж на търсенето на анализатори почти във всички държави и индустрии. Това са хората, които придават смисъл на „океана“ от данни.
В сектора на човешките ресурси също ще има увеличение на персонала в краткосрочен план, тъй като именно тези специалисти направляват компаниите в периода на адаптация.
Работодателите в Италия, Гватемала, и Перу са най-оптимистични по отношение на влиянието на роботите върху работните места. Повече от 1/4 от работодателите в Индия очакват да намалят броя на служителите си. Намаление се очаква и в България, Словакия и Словения.
Новите технологии ще изискват още по-специализирани умения от хората и организациите. Служителите ще имат нужда от нови умения, за да останат годни за позиции, за които още не сме чували.сектори
„Време е да предприемем действия за допълнителна квалификация на служителите ,за да се справим с пропастта между имащите и нямащите – хората, които имат точните умения и тези, които са изложени на опасността да бъдат забравени“, коментира Джонас Прайсинг, главен изпълнителен директор на ManpowerGroup.

Източник: ManpowerGroup       www.Economic.bg

ХАРЕСАЙТЕ НИ ВЪВ FB ;                        SERVIZKO.COM                          NADYAGROUP.COM

 

 

Най-оптимистични са данните са хората в сектора на информационните технологии и обслужването на клиенти. Работодателите в тези сектори очакват най-голямо увеличение на персонала.
Очаква се бърз растеж на търсенето на анализатори почти във всички държави и индустрии. Това са хората, които придават смисъл на „океана“ от данни.
В сектора на човешките ресурси също ще има увеличение на персонала в краткосрочен план, тъй като именно тези специалисти направляват компаниите в периода на адаптация.
Работодателите в Италия, Гватемала, и Перу са най-оптимистични по отношение на влиянието на роботите върху работните места. Повече от 1/4 от работодателите в Индия очакват да намалят броя на служителите си. Намаление се очаква и в България, Словакия и Словения.

Застраховка на имот-Застраховането на жилището и домашното имущество

Застраховане на имот

Застраховка на имот-Застраховането на жилището-домашното-имущество

Застраховането на жилището и домашното #имущество е нещо, което рядко намира място в бюджета на българското семейство. Малко от нас се замислят за евентуалните рискове и необходимостта да заделим средства за #застраховката на дома.

Природни бедствия, аварии, пожар, кражба с взлом са рискове, които не трябва да пренебрегваме, защото опасността да останем без подслон е реална.

Има страни, в които застраховането на жилищата срещу природни бедствия е задължително.
У нас повечето застраховани жилища са тези, закупени срещу ипотечен кредит. Банката кредитор сама #застрахова недвижимото #имущество.

Когато решите да се застраховате-имущество


В момента на пазара се предлагат имуществени застраховки с различни комбинации от покрити рискове и варианти за определяне на цената.

Основните застраховки, които се предлагат са – Стандартни имуществена застраховка, Стандартна с възможност за закупуване на допълнително покритие и Застраховка при която лимитът на отговорност е равен на действителната стойност на застрахованото имущество.

Стандартна застраховка


При този тип застраховка, компаниите подготвят няколко или само един пакет от покрити рискове, които са с фиксирана цена и в повечето случаи покриват рискове от пожар, експлозия, авария, кражба, вандализъм и някои природни бедствия.

Допълнително покритие-Застраховка на имот-домашното


За по-голяма сигурност, компаниите предлагат #застраховки, позволяващи към стандартния пакет да бъдат включени и по-специфични рискове, които се заплащат отделно от пакета със стандартни покрития.
Това са рискове от – земетресение, гражданска отговорност към трети лица, загуби на доход от наем и др.

При стандартните застраховки и тези с допълнително покритие има определен лимити за щетите.
Този лимит се определя при сключване на застраховката като сумите, които ще получите при възникване на събитие се определят от компанията #застраховател.

По-ниската цена на тези пакети ги прави достъпни и предпочитани, но не трябва да се забравя че те осигуряват минимална защита на собствениците.
При тях сумите които получавате при възникване на събитие често се разминават с действителните загуби.

Лимитът на отговорност е равен на действителната стойност на #застрахованото-Застраховането на жилището

#имущество
При този тип застраховки клиентите сами определят стойноста на имуществото си. А при настъпване на #застрахователно събитие компанията проверява дали застрахователната сума в договора отговаря на действителната стойност.

Добре е да се консултирате с специализирани лица, които да направят реална оценка на жилището ви.
В противен случай рискувате да подцените или надцените своето имущество което при всички положения води до загуба на средства.

Тези застраховки са по-скъпи, но в случай на настъпване на дадено събитие, получавате сума равна на загубите ви.

Преди да сключите договор е добре внимателно да проучите предложенията и условията на отделните застрахователни компании, за да изберете най-подходящата за вас.Застраховка на имот-домашното-имущество

Внимавайте какво подписвате и бъдете сигурни, че документите които давате са изрядни и информацията е достоверна.Застраховка на имот-имущество

Ако #застрахователя открие неточности или установи. Че #застархованият е дал невярна информация или е укрил такава, може да прекрати договорa и да не изплати дължимата сума.Застраховка на имот-домашното

Източник:http://garantproperty.eu/

ХАРЕСАЙТЕ НИ ВЪВ FB;                     SERVIZKO.COM                        NADYAGROUP.COM

Застраховката на катастрофиралия влак в Хитрино покрива сто пъти по-малко щети от гражданската отговорност на всеки автомобил

За страх уловки

Застраховката на катастрофиралия влак в Хитрино покрива сто пъти по-малко щети от гражданската отговорност на всеки автомобил.

Застраховката,

Още по темата

„Булмаркет рейл карго“ е един от големите играчи на пазара на горивни превози

10 дек 2016

Един превозвач, подобен на „Булмаркет“, обикновено има няколко вида застраховки. Едната е общата застраховка „Гражданска отговорност“, която покрива щети към трети лица. Другата е Каско – за локомотива и железопътния състав. Третата е застраховка на товара, който най-често е чужда собственост и ако се превозват пътници – тяхна застраховка.

От всички тези покрития, единственото, което може да бъде използвано за възстановяване на къщите в Хитрино и за изплащане на обезщетения за роднините на жертвите и за пострадалите, е общата гражданска отговорност.

При нея обаче може да изникне съществен проблем, посочи Светла Несторова, председател на Асоциацията на българските застрахователи. Застраховката ГО за жп транспорта е задължителна, но до края на миналата година нямаше законово уреден минимум на размера на застрахователната сума, за която превозвачите да застраховат този риск. Такъв минимум бе приет. С много уговорки, едва с новия Кодекс за застраховането, който е в сила от 1 януари 2016 г.  Той въведе минимална застрахователна сума при задължително застраховане на „Гражданска отговорност“ в размер 500 000 лв. на застрахователно събитие и 2 000 000 лв. за всички застрахователни събития за срок от една година. Но всички полици, сключени преди това, които са в сила, най-вероятно са много под тази сума. От друга страна – дори новият минимум сам по себе си е твърде нисък за жп превозвачи и случаят в Хитрино е идеален пример за това.

Стойността на застраховката на „Булмаркет“ в „Булстрад“, далеч не надхвърля 500 хил. лв. А е няколко пъти под тази сума, както става ясно от писмо на собственика Станко Станков до „Капитал“ и потвърдено от друг източник. Повече от очевидно е, че дори тройно по-висока сума няма да е достатъчна, за да покрие щетите в Хитрино предвид броя на загиналите и ранените, огромната степен на разрушенията. От които 23 къщи напълно сринати, унищожена покъщнина, сложна инфраструктура и т. н.

НКЖИ, която притежава релсите, също има застраховка срещу бедствия и пожари, но тя покрива само щетите по собствената й инфраструктура, а не по околните сгради.

Според Закона за общинската собственост всяка община е длъжна да застрахова сградите си. Бедни общини като Хитрино (както вероятно и доста други) обаче прибягват до хитрости – застраховат имотите си на балансова стойност, която е доста далеч от възстановителната, коментира запознат с пазара застраховател.

Надали има нужда да се пита колко от къщите в Хитрино са застраховани срещу бедствия и аварии. Според експертите едва ли има хора със собствена застраховка, която би позволила те да си получат парите веднага, без да се изчаква разследването.

Така ситуацията е, че държавата (в лицето на всички нас, не на Бойко Борисов). Отново ще поеме запълването на дупките там, където преди това се е постарала да не забележи празнините. Как например е възможно превозвач на опасен товар с потенциал на подвижна бомба. Способна да разруши село, да се застрахова за щети към трети лица на обща стойност половин милион лева? За сравнение – вашата гражданска отговорност, която всеки шофьор сключва за колата си, покрива неимуществени вреди до 2 000 000 лв. При един пострадал, и до 10 000 000 лв. – за повече от един. С други думи – ако две коли с газови инсталации се бяха взривили насред Хитрино. Хората там щяха да получат повече пари. Отколкото сега държавата заедно със застрахователите им предлагат.

Източник:  http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/12/15/2884308_za_strah_ulovki/
Препоръка: 18+
SERVIZKO.COM                                 NADYAGROUP.COM

Страшният 10 януари 1944 г. ( 7 снимки )

Отминават коледните празници в студена и затъмнена София. Идва мразовитият и слънчев 10 януари 1944 г. Около 12,30 ч.Страшният

Страшният

на обед формация от около 200 американски бомбардировача В-17 и В-24 е на подстъпите към София. Съпровождат ги не по-малко от 100 двукорпусни изтребителя Р-38 “Лайтнинг”. Бомбардировачите нанасят удар по София в 12,35 ч., а в 22 часа през нощта 80 британски бомбардировача “Лелингтън” повтарят удара и хвърлят нови 1000 бомби предимно в източните квартали. Убити са 750 души, ранени са около 700. Напълно са разрушени 3304 сгради, частично – 427. Съобщителната и водоснабдителна мрежа са прекъснати, пламтят южното крило на Народния театър, сградата на БАН, съседните здания….Зловещата равносметка
Общо по време на операция “Point Blank” (прицел от упор) София е бомбардирана 11 пъти, както и Враца, Дупница и още 18 селища.

– Хвърлени са 45 265 разрушителни и запалителни бомби. Част от тях са със закъснител, за да избухнат по-късно, когато хората са напуснали скривалищата.

– Използвани са и бомби във вид на играчки и писалки, предназначени да убиват и осакатяват деца.

– Загиват над 2477 души, 99 на сто от които са цивилни граждани, жени и деца. Ранените са двойно повече. Разрушени са над 12 000 сгради. Изсипаният над столицата 4350-тонен бомбен товар срива близо 1/4 от сградния й фонд. Материалните щети достигат астрономическата сума 24 млрд. лева.

 

 

 

Страшният

Източник www.blitz.bg  Страшният

Страшният

на обед формация от около 200 американски бомбардировача В-17 и В-24 е на подстъпите към София. Съпровождат ги не по-малко от 100 двукорпусни изтребителя Р-38 “Лайтнинг”. Бомбардировачите нанасят удар по София в 12,35 ч., а в 22 часа през нощта 80 британски бомбардировача “Лелингтън” повтарят удара и хвърлят нови 1000 бомби предимно в източните квартали. Убити са 750 души, ранени са около 700. Напълно са разрушени 3304 сгради, частично – 427. Съобщителната и водоснабдителна мрежа са прекъснати, пламтят южното крило на Народния театър, сградата на БАН, съседните здания….Зловещата равносметка
Общо по време на операция “Point Blank” (прицел от упор) София е бомбардирана 11 пъти, както и Враца, Дупница и още 18 селища.

НЕ Е НУЖНА ЗАСТРАХОВКА ЗА…….ТОВА! Разтърсиха всички: Колеги на Влади Въргала разкриха истината за него в писмо! (няма да повярвате)

Разтърсиха всички: Колеги на Влади Въргала разкриха истината за него в писмо! (няма да повярвате) 5 (100%) 1 vote

ЗАСТРАХОВКА,

Влади Въргала се оказа една от най-светлите личности в България!

Колеги на Влади Въргала разтърсиха с писмото си българите. То е адресирано до медиите и цели да покаже истинското лице на актьора. Който от години сякаш е забравен от всички и живее живот на кредит.

Оказа се обаче, че въпреки това, Влади Въргала е от хората с огромни сърца, които са склонни да дадат и последния си петак, за да помогнат на някого. Било то и непознат, пише Хотарена.нет.

Влади Въргала

Колегите на Влади Въргала разчувстваха всички с истината за него. Оказа се невероятен човек

„Знае ли някой на колко много хора е помагал за лечение или за храна този човек?! Но как ще знаят, когато Владислав Карамфилов никога не се афишира. Той редовно дава пари от джоба си, за да помогне на хора в беда. Посещава благотворителни търгове и не пести средства. Години наред подпомагаше едно момче, страдащо от мускулна дистрофия. То си отиде преди година и никой не разбра за това“, пишат колегите на Влади Въргала.

И добавят, че във филма си „Шменти Капели“ той е обявил кастинг, на когото обаче не е отхвърлил абсолютно никого. Наел във филма си всички, които се явили, защото знаел, че хората имат нужда да работят и да се чувстват полезни.ЗАСТРАХОВКА

А приходите от представлението си „Черната или червената“, което се играло в Шумен, Влади дарил до стотинка за пострадалите от трагедията в Хитрино. Благородство, което отново остана скрито от медиите и обществеността, заради скромността на Въргала.ЗАСТРАХОВКА

„Това е важното и това трябва да се знае за Влади. А не сплетните и клюките дали имал проблеми с пиенето, бил ли фалирал и още купища други глупости. Няма да се оправи тази страна и народът в нея, докато не се научат да различават истинското и стойностното от фалша и скудоумието“, категорични са източниците.ЗАСТРАХОВКА

Застраховки,астраховам,застрахован,

Източник: kliuki

 

SERVIZKO.COM                           NADYAGROUP.COM

ИМА ЛИ ЗАСТРАХОВКА ЗА………ТОВА : Бащата на Чочо се жени (снимка)

Бащата на покойния Чочо Попйорданов – Иван Попйорданов, е влюбен и от известно време живее с новата си жена, пише в. „България Днес“. Това е Диана Андреева, която е с 33 години по-млада от него и е финансов експерт, една от 100-те най-влиятелни жени в България.

ЗАСТРАХОВКА,

Красавицата е на 44 години, а Иван Попйорданов навърши през лятото 77. „Да, това е моята жена до мен, казва се Диана. Щастлив съм.“ Така бащата на Чочо потвърди присъствието в живота си на младата жена. Двамата дори сложиха общи снимки на фейсбук страниците си, а отдолу заваляха поздравления от приятелите им. „Заслужаваш я, Иване, да сте щастливи дълги години“, „Толкова изстрада, че накрая и на теб Господ се усмихна“ и т.н. и т.н. честитяха жената на бившия шеф на БНТ неговите приятели.

Най-много за бащата на Чочо се радваше Ицко Финци, който също като него се сдоби с млада жена и вече бебе под сърцето й. „Такова е нашето поколение, не се даваме! Освен това, когато откриеш любовта, няма значение на колко години си“, каза Финци. Според приятелите на Диана Иван през пролетта ще й предложи брак, а тя със сигурност ще каже „да“. „Двамата се познават от години. Работата ги събра и като че ли не бяха влюбени от пръв поглед, но много си говореха по телефона“, споделя приятелка на Андреева. 44-годишната жена от малка мечтае да стане циркова артистка, но днес това й се струва „напълно невъзможно“.                        

                                                                                                                     Любовта й към изкуството се заражда още в детските години – Диана е свирила 18 години на пиано, разказва приятелката й. Като студент е обиколила почти всички държави на Европа като доброволец в областта на културата. С любов за Диана говори и Иван Попйорданов.

Той изключително харесва „шантавия й стил на обличане“. Рошавата й прическа е нейна „запазена марка“. Също като бащата на Чочо си почива сред природата и обича „градинарския труд“. От 2008 г. насам Андреева е директор на Обсерватория по икономика на културата, която има за цел да подпомага организациите за ефективното им включване в изграждането на културни стратегии. Тя е бакалавър и магистър по „Финанси“ от УНСС. Продължава образованието си в Софийския университет по специалност „Изкуства и съвременност – XX век“ и по специалност „Кино и телевизионна режисура“, Департамент по визуални изкуства, НБУ. Тя преподава и в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ от 2008 г., издадоха я оттам. Автор е на множество изследвания, анализи и статии в областта на културната политика, икономика и финансиране на културата.

Според близките до двамата Диана и Иван не смятат да обясняват на хората колко се обичат и когато решат да се обвържат пред Бога, то това ще стане на тихо място с най-близките им 5-6 приятели.ЗАСТРАХОВКА

„Засега това, че сме заедно, ме прави щастлив. Всичко останало съм оставил да се развива само“, казва Попйорданов за новата тръпка в живота си. Родителите на Чочо Попйорданов – Катя и Иван, вдигнали сватба в Прага преди повече от 50 години. Те се запознали в Прага. Иван следвал там филмова и телевизионна техника, а Катя Веселинова била студентка в Медицинския факултет на Карловия университет. През 1962 г. Иван Попйорданов се дипломирал и двамата се оженили.ЗАСТРАХОВКА

Подписите сложили в българското посолство, а после отпразнували събитието с приятели състуденти във Валщейнската кръчма. След сватбата двамата с Катя се връщат в България и на следващата година Иван Попйорданов започва работа в току-що създадения Киноцентър в Бояна. Тя става педиатър. Чочо се ражда през 1964 г. Кръстен е на дядо си Петър, който за него и до днес си остава икона. Жената на покойния Чочо Попйорданов – Даниела, и осиновената им дъщеричка Катя били най-щастливи от новината за това, че дядо Иван има жена до себе си. Малката Катя все още не била наясно със случката, но Даниела от сърце желае щастие на Иван и Диана.  Застраховка,застраховки,застраховам,ЗАСТРАХОВКА
Източник: http://www.novini.bg/news/

 

SERVIZKO.COM                                     NADYAGROUP.COM

 

Веднага погледнете дали имате тази монета у вас? Много е ценна, а малко хора знаят, ще получите веднага поне 600 евро!

Това е доста специална монета, която е истинска скъпоценност между нумизматиците! Дали скоро сте проверявали какви монети имате в портфейла си? Бихте могли да спечелите добре, ако имате точно тази монета …

монета-ценна,

Обикновено монетата от 2 евро струва точно 2 евро. Нито повече, нито по-малко.ценна,

Въпреки това, на екземплярите от 2007 г.

се отдава голямо значение. През тази година в чест на покойната принцеса на Монако – Грейс Кели, са изработени точно 20.0001 проби със специален печат.
В задната част на монетата се намира профила на принцесата с надпис „Монако“ и годината на издаване „2007“. Днес тези екземпляри се приемат за много ценни! Колекционерите са готови да платят по няколко хиляди евро за такава.

Обърнете внимание и дали на лицевата страна на монетата, която имате, се намира и малка карта на Европа. Колекционерите плащат за нея до 600 евро.ценна,

Източник:http://berbim.info/

 

SERVIZKO.COM                          NADYAGROUP.COM

Коледната ваканция за учениците в цялата страна ще бъде удължена до 6 януари

Коледната ваканция за учениците,

Коледната ваканция,

в цялата страна ще бъде удължена до 6 януари включително със заповед на вицепремиера и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева. Причините са влошената епидемиологична обстановка. По-ефективната превенция срещу грипа и метеорологичните прогнози за сериозни снеговалежи и минусови температури в цялата държава. Учениците от всички училища трябва да се върнат в класните стаи на 9 януари 2017 г. (понеделник).

Източник: http://www.novini.bg/

 

SERVIZKO.COM                              NADYAGROUP.COM

 

 

 

 

 

 

 

Коледната ваканция за учениците,

Коледната ваканция,

в цялата страна ще бъде удължена до 6 януари включително със заповед на вицепремиера и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева. Причините са влошената епидемиологична обстановка. По-ефективната превенция срещу грипа и метеорологичните прогнози за сериозни снеговалежи и минусови температури в цялата държава. Учениците от всички училища трябва да се върнат в класните стаи на 9 януари 2017 г. (понеделник).

 

 

 

Коледната ваканция за учениците,

 

в цялата страна ще бъде удължена до 6 януари включително със заповед на вицепремиера и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева. Причините са влошената епидемиологична обстановка. По-ефективната превенция срещу грипа и метеорологичните прогнози за сериозни снеговалежи и минусови температури в цялата държава. Учениците от всички училища трябва да се върнат в класните стаи на 9 януари 2017 г. (понеделник).

 

 

Коледната ваканция за учениците,

 

в цялата страна ще бъде удължена до 6 януари включително със заповед на вицепремиера и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева. Причините са влошената епидемиологична обстановка. По-ефективната превенция срещу грипа и метеорологичните прогнози за сериозни снеговалежи и минусови температури в цялата държава. Учениците от всички училища трябва да се върнат в класните стаи на 9 януари 2017 г. (понеделник).

Кой застраховател плаща най-много по Каско?

Тема: Застрахователен пазар,застраховател- Каско

телите да науИзключително интересно за клиентите на застраховачат коя е компанията, която би им платила най-бързо, най-лесно и най-много за дадена щета.Статистика на КФН обаче отразява само общия размер на плащанията по отделни застраховки, а той зависи от много други нерелевантни фактори.застраховател- Каско

застраховател

Само при идеални пазари цената на застраховката и генерираните премии биха били напълно обвързани с размера на плащанията. При несиметричната информация и ниската потребителска култура у нас обаче, даден застраховател може да привлече по-качествени клиенти. Да поддържа по-малко покрити рискове или по-големи франшизи и в същото време цените му да са равни или по-високи от тези на конкурент, който е също толкова коректен в плащанията.

Въпреки това съпоставката между плащанията и премийния приход по дадена застраховка е интересна и може да даде известна статистическа перспектива.

Затова Insurance.bg изготви своеобразна класация на застрахователите според размера на плащанията по Каско, като в същото време ги съпостави с премийния приход от началото на 2011 г. Трябва да се имат предвид и множеството фактори. Които могат да забавят изясняването на размера на обещетенията и тяхното осребряване. Така че някаква част от плащанията да са за още по-стари полици.

При всички тези условности обаче пазарният лидер по застраховка Автокаско – Армеец. Е и компанията с най-големи плащания по застраховката на сухопътни превозни средства (без релсови). За първите осем месеца на 2012 г. Компанията изпреварва значително конкурентите си по премиен приход от застраховката, но в същото време има над средното съотношение между плащанията от началото на годината и постъпленията от същата застраховка от началото на 2011 г. – 26.8% при средно 25.9% за всички дружества.застраховател

В горната си част, класацията почти съвпада с тази по пазарен дял. От таблицата се вижда, че повечето компаниите имат много близко до средното съотношение между плащания и премии. Сериозни отклонения има само при Български имоти, където делът на плащанията е далеч по-голям – 43.9%. Виктория, където той е само 17.5%, и ОЗК, при която също е по-нисък от средното – 19.3%. Каско

Плащания и премиен приход по застраховка на сухопътни превозни средства (без релсови) Каско

 

Източник:  www.insurance.bg